Nabídka kurzů

Čeština pro trvalý pobyt

Slovo 21 od roku 2019 nově otevírá kurzy češtiny pro cizince se zaměřením na přípravu ke zkoušce z češtiny pro získání trvalého pobytu na území České republiky. Kurzy budou vedeny zkušenými lektory s několikaletou praxí v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka. Výuka bude probíhat ve večerních hodinách v prostorách neziskové organizace Slovo 21 ve Štěpánské ulici v Praze.

Od ledna 2019 otevíráme tyto kurzy:  

1) Kurz pro začátečníky

Komu je kurz určen?

Kurz je určen úplným začátečníkům nebo studentům s minimální znalostí českého jazyka, kteří nepocházejí ze slovanských zemí.

Co bude náplní kurzu?

Kurz je zaměřen na nácvik jazykových dovedností: čtení, psaní, poslech a mluvení, které jsou součástí zkoušky pro trvalý pobyt. Účastníci kurzu se také seznámí se sociokulturními aspekty života v České republice. 

S jakými materiály se bude pracovat?

V kurzu se bude pracovat s pracovními listy, příručkou „Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR“, modelovými testy a výukovými videi.

Počet lekcí: 140 lekcí po 45 minutách

Intenzita kurzu: 2x týdně 135 minut

Délka kurzu: 15. ledna – 30. června

Cena kurzu: 15 400 Kč

Způsob platby: převodem, kurz lze platit postupně, první platba před začátkem kurzu (7700 Kč) a druhá v půlce kurzu (7700 Kč)

 

Mám zájem o kurz předběžná přihláška

 

2) Kurz pro mírně pokročilé

Komu je kurz určen?

Kurz je určen studentům ze slovanských zemí s elementární znalostí českého jazyka.

Co bude náplní kurzu?

Kurz je zaměřen na nácvik  a rozšíření dovedností: čtení, psaní, poslech a mluvení, které jsou součástí zkoušky pro trvalý pobyt. 

S jakými materiály se bude pracovat?

V kurzu se bude pracovat s pracovními listy, příručkou „Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR“, modelovými testy a výukovými videi.

 

Počet lekcí: 70 lekcí po 45 minutách

Intenzita kurzu: 2x týdně 90 minut

Délka kurzu: 15. ledna – 31. května

Cena kurzu: 7 700 Kč

Způsob platby: převodem před začátkem konání kurzu

 

Mám zájem o kurz předběžná přihláška

 

3) Přípravný kurz ke zkoušce z češtiny pro Trvalý pobyt  

Komu je kurz určen?

Kurz je určen Slovanům i Neslovanům se znalostí českého jazyka.

Co je cílem kurzu?

Základním cílem je seznámit studenty s formátem zkoušky, upevnit jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A1 a nácvik konkrétních problematických jevů ve zkoušce pro trvalý pobyt. 

Počet lekcí: 50 lekcí po 45 minutách

Intenzita kurzu: 2x týdně 90 minut

Délka kurzu: 15. ledna – 15. dubna

Cena kurzu: 5 500 Kč

Způsob platby: převodem před začátkem konání kurzu

 

Mám zájem o kurz předběžná přihláška

Pokud máte další otázky týkající se kurzů, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 273 132 715 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří se v rámci své práce setkávají s příslušníky různých národností. Absolvent kurzu získá základní znalosti o mezikulturních odlišnostech, teorii komunikace a sociologii. Při pracovním styku s cizinci, zvláště ze třetích zemí, se naučí lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace.Kurz má platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číst dál...

Kurz Romové a instituce

 

Kurz Romové a instituce je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří se v rámci své práce setkávají s Romy. Kurz je koncipován tak, aby účastníci dokázali po jeho absolvování lépe chápat i zvládat zátěžové i všední pracovní situace s Romy. Kurz má platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číst dál...

Nabídka multikulturních workshopů pro žáky ZŠ a studenty SŠ na téma stereotypy a extremismus

Formou interaktivních workshopů směřovat žáky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu; vést je k vytváření vlastního nezaujatého názoru, bez podléhání nenávistným a xenofobním vlivům. Podpořit respekt k odlišnostem a různorodosti, podpořit soužití a toleranci ve třídách, kde se potkávají žáci z odlišných kulturních prostředí.

Číst dál...

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.