Akreditovaný kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří se v rámci své práce setkávají s příslušníky různých národností. Absolvent kurzu získá základní znalosti o mezikulturních odlišnostech, teorii komunikace a sociologii. Při pracovním styku s cizinci, zvláště ze třetích zemí, se naučí lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace.Kurz má platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Organizace Slovo 21, z.s. působí již 15 let v rámci neziskového sektoru. Je jednou z prvních organizací v ČR, které se začaly aktivně zajímat o romskou otázku. Od začátku pracuje v rámci různých vzdělávacích, osvětových a kulturních programů na rozvoji multikulturní, tolerantní společnosti.

Rozvoj mezikulturních kompetencí pomáhá uvědomit si relativitu hodnotových a normativních systémů jednotlivých společností, možný vliv kultury na vnímání, postoje a chování příslušníků různých národností.

Obsah kurzu:

 • objasnění základních termínů
 • stručný exkurz do základních antropologických teorií kultur
 • vybrané komunikační techniky, rozbor příkladů z praxe, modelové situace
 • představení konkrétní kultury a jejích specifik zástupcem dané komunity

 Cílem kurzu
je rozvíjet interkulturní kompetenci pracovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur. Naučit se funkčnímu stylu komunikace, spolupráce a prostřednictvím těchto poznatků v praxi dosahovat cílů organizace a zároveň efektivně naplnit požadavky klientů-cizinců. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuzi vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.

Absolvent kurzu se orientuje v základních informacích o mezikulturních odlišnostech (zaměření kurzu bude především na sledování rozdílů v percepci, komunikaci, myšlení, chování a hodnotové orientaci příslušníků jednotlivých kultur), teorii komunikace a sociologii, získá vhled do umění komunikace s cizinci pocházejícími z odlišného kulturního zázemí. Při úředním styku s cizinci zvláště z třetích zemí by měl potom umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace s ohledem na to, že v rámci kurzu získal uvědomění, že interkulturní odlišnosti se promítají do postojů, hodnot a norem a je nutné tyto odlišovat od individuální osobnosti a vlastností daného člověka.

Výuka:

 • Výuka probíhá v místě pracoviště účastníků.
 • Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. 
 • Kurz je navržen pro 10 – 15 účastníků.
 • Účastníci obdrží během kurzu výukový materiál.
 • Termíny kurzů se sjednávají po dohodě.
 • Cena kurzu se odvíjí od nákladů na dopravu a počtu účastníků.
 • Všichni absolventi mohou po dobu půl roku zdarma využívat konzultaci s našimi lektory.
 • Absolventi našich kurzů získají oficiální osvědčení o úspěšném dokončení.

 

Silnou stránkou kurzu je dlouholetá zkušenost lektorů se školením pracovníků veřejné správy v oblasti mezikulturních kompetencí.

 

Kontaktujte nás na tel. č. 222 518 554 

či e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 17 Slovo web 400

Vybíráme z Bulletinu Slovo

Enciklopedie migrace 2 300S křiklouny válčit nebudeme

Když se vrátili na podzim roku 2015 z Balkánu, kde viděli tisícové zástupy běženců směřující do Evropské unie, uvažovali, jak by ze své pozice studentů humanitních a společenských věd mohli zasáhnout do vyhrocené české debaty o migraci a více ji racionalizovat. Encyklopedii migrace, internetový výkladový slovník, potom spustilo Studentské hnutí za solidaritu z Univerzity Karlovy v lednu 2017. Původní ambice byly velké: spolupracovat s českými médii, psát kvalitní hesla o jevech spjatých s migrací a natáčet videorozhovory s uprchlíky, které budou hypertextově propojené s encyklopedickými hesly.

 

Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.