Akreditovaný kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří se v rámci své práce setkávají s příslušníky různých národností. Absolvent kurzu získá základní znalosti o mezikulturních odlišnostech, teorii komunikace a sociologii. Při pracovním styku s cizinci, zvláště ze třetích zemí, se naučí lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace.Kurz má platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Organizace Slovo 21, z.s. působí již 15 let v rámci neziskového sektoru. Je jednou z prvních organizací v ČR, které se začaly aktivně zajímat o romskou otázku. Od začátku pracuje v rámci různých vzdělávacích, osvětových a kulturních programů na rozvoji multikulturní, tolerantní společnosti.

Rozvoj mezikulturních kompetencí pomáhá uvědomit si relativitu hodnotových a normativních systémů jednotlivých společností, možný vliv kultury na vnímání, postoje a chování příslušníků různých národností.

Obsah kurzu:

 • objasnění základních termínů
 • stručný exkurz do základních antropologických teorií kultur
 • vybrané komunikační techniky, rozbor příkladů z praxe, modelové situace
 • představení konkrétní kultury a jejích specifik zástupcem dané komunity

 Cílem kurzu
je rozvíjet interkulturní kompetenci pracovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur. Naučit se funkčnímu stylu komunikace, spolupráce a prostřednictvím těchto poznatků v praxi dosahovat cílů organizace a zároveň efektivně naplnit požadavky klientů-cizinců. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuzi vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.

Absolvent kurzu se orientuje v základních informacích o mezikulturních odlišnostech (zaměření kurzu bude především na sledování rozdílů v percepci, komunikaci, myšlení, chování a hodnotové orientaci příslušníků jednotlivých kultur), teorii komunikace a sociologii, získá vhled do umění komunikace s cizinci pocházejícími z odlišného kulturního zázemí. Při úředním styku s cizinci zvláště z třetích zemí by měl potom umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace s ohledem na to, že v rámci kurzu získal uvědomění, že interkulturní odlišnosti se promítají do postojů, hodnot a norem a je nutné tyto odlišovat od individuální osobnosti a vlastností daného člověka.

Výuka:

 • Výuka probíhá v místě pracoviště účastníků.
 • Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. 
 • Kurz je navržen pro 10 – 15 účastníků.
 • Účastníci obdrží během kurzu výukový materiál.
 • Termíny kurzů se sjednávají po dohodě.
 • Cena kurzu se odvíjí od nákladů na dopravu a počtu účastníků.
 • Všichni absolventi mohou po dobu půl roku zdarma využívat konzultaci s našimi lektory.
 • Absolventi našich kurzů získají oficiální osvědčení o úspěšném dokončení.

 

Silnou stránkou kurzu je dlouholetá zkušenost lektorů se školením pracovníků veřejné správy v oblasti mezikulturních kompetencí.

 

Kontaktujte nás na tel. č. 222 518 554 

či e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.