Aktuality

Dža dureder 2016 - tisková zpráva

Slovo 21, z. s.  nabízí bezplatné kurzy pro studenty středních a vysokých škol. Bezplatné doučování, poradenství ve volbě dalšího studia a pořádání přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysoké školy nabízí romským žákům středních škol nezisková organizace SLOVO 21 v rámci projektu Dža Dureder.

Do projektu Dža Dureder 2016 se mohou zapojit romští studenti maturitních oborů z celé republiky a všichni ti, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy. „Projektem se snažíme podporovat studenty v pokračování ve studiu na vyšší stupeň vzdělání. Faktem je, že romští žáci, kteří mají zájem studovat, se často potýkají s problémy, které jejich vzdělání značně stěžují.  Jedná se například o to, že školy nenabízí individuální doučování nebo řada studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí finančně nedosáhne na doučování,“ vysvětluje cíl a situaci romských studentů koordinátorka projektu Denisa Miková.

Slovo 21, z. s.  se proto snaží projektem zamezit předčasnému ukončení studia. Dža Dureder 2016 navazuje na úspěšné projekty z předchozích let, které Slovo 21, z. s. organizuje již od roku 2004. Od té doby se do kurzu přihlásilo více než 620 studentů z ČR.  Z toho jich 251 podalo přihlášku na vysokou školu a 146 bylo přijato.

 „Studenti se nejčastěji doučují z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Během deseti měsíců realizace posledního ročníku Dža Dureder se do projektu ve školním roce 2015 zapojilo 40 studentů středních škol. Celkem navštěvovali 32 různých kurzů.  Na projektu spolupracovalo 20 lektorů,“ shrnuje minulý ročník projektu Denisa Miková.

Více informací a o projektu, profily absolventů přípravných kurzů a přihlášku naleznete na www.slovo21.cz

 

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na Podporu integrace romské menšiny v roce 2016 

 

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.