Aktuality

Jednání neziskových organizací na MŠMT o podpoře romských studentů a zastoupení Romů v orgánech veřejné zprávy

Zástupci Národní pracovní skupiny, která zastřešuje 11 romských neziskových organizací v ČR, se 3. října 2016 setkali s náměstkem ministryně školství Václavem Píclem. Cílem této schůzky bylo nastartovat spolupráci mezi zavedenými neziskovými organizacemi a ministerstvem školství.

Koalice neziskových organizací pracuje s až 8000 Romy a může tak být kvalifikovaným prostředníkem mezi romskou komunitou a státní správou. Setkání trvalo zhruba hodinu a byly během něho připomenuty konkrétní cíle a plnění Strategie romské integrace, probíralo se zastoupení Romů v zákonodárných, exekutivních a poradních pozicích v rámci veřejné správy, které není dostatečné a dále o připravovaných změnách v předškolním vzdělávání či o stipendijních programech pro romské studenty.

Jako příklad dobré praxe v oblasti předškolního vzdělávání a aktivizace romských rodičů byla uvedena brněnská nezisková organizace IQ Roma servis, kam byl zástupce ministerstva pozván, aby se s jejich metodami mohl blíže seznámit.

Diskuze zástupců romských neziskových organizací a ministerstva školství bude pokračovat na dalším setkání v prosinci. 

Mezi účastníky byly kromě zástupců MŠMT neziskové organizace Slovo 21, ROMEA, IQ Roma Service, Jekhetane a OSF Praha.

 

msmt-jednani

 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.