Archiv projektů

Podpora romských NNO v Bosně a Hercegovině

realizace: září - prosinec 2013

Slovo 21 spolu s dalšími organizacemi podporovalo nevládní organizace v Bosně a Hercegovině, které se zaměřují stejně tak na práci s romskou komunitou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Romové nejen že tvoří v Bosně a Hercegovině nejpočetnější národnostní menšinu, ale jsou také nejvíce ohroženi porušováním občanských, politických i ekonomických a sociálních práv, díky čemuž získali statut občanů „druhé třídy“. A právě proto Slovo 21, které má víceletou zkušenost v implementaci projektů zacílených na posílení a zlepšování postavení Romů v Česku, se rozhodlo spolu s dalšími organizacemi podpořit činnost nevládních organizací v Bosně a Hercegovině, které se zaměřují stejně tak na práci s romskou komunitou.

 

SITUACE V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Diskriminace Romů v oblasti práva na vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní a sociální péči vyvolává ve většinové společnosti sociální vyloučení. Stejně jako v jiných státech světa se i Bosna a Hercegovina potýká s nízkou úrovní vzdělání Romů, a tím se zvyšuje i dopad na zaměstnávání a lepší životní standart. Romové patří do skupiny nejchudších obyvatel a čím dál více se propadají na okraj společnosti. Je tedy až alarmující, v jaké situaci se nacházejí Romové v této zemi. Téměř 99 % Romů je nezaměstnaných, více než 60 % nemá zdravotní pojištění a pouze 28–30 % romských dětí je zapojených do běžného vzdělávacího procesu.

 

CO SE POVEDLO
zorganizovat kulatý stůl, kterého se zúčastnilo 47 účastníků - představitelů NNO z Bosny a Hercegoviny, nevládních organizací z ČR, zástupci vládních institucí z ČR a Bonsy a Hercegoviny, velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině a představitelé EU – Zastupitelství v Bosně a Hercegovině a Ředitelství pro evropské integrace

kulatý stůl se konal ve dnech 24. – 25. října 2013 v Sarajevu - program

spolupráce s nevládními romskými organizacemi v Bosně a Hercegovině bude pokračovat i po skončení projektu, bude poskytnutá přímá konsultace a pomoc např. při psaní projektů, vyhledávání potencionálních donorů a partnerských organizacíPROJEKT BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

 

A REALIZOVÁN VE SPOLUPRÁCI S ROMSKOU NEVLÁDNÍ ORGANIZACÍ KALI SARA – ROMSKÝ INFORMAČNÍ CENTRUM Z SARAJEVA. 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 17 Slovo web 400

Vybíráme z Bulletinu Slovo

Enciklopedie migrace 2 300S křiklouny válčit nebudeme

Když se vrátili na podzim roku 2015 z Balkánu, kde viděli tisícové zástupy běženců směřující do Evropské unie, uvažovali, jak by ze své pozice studentů humanitních a společenských věd mohli zasáhnout do vyhrocené české debaty o migraci a více ji racionalizovat. Encyklopedii migrace, internetový výkladový slovník, potom spustilo Studentské hnutí za solidaritu z Univerzity Karlovy v lednu 2017. Původní ambice byly velké: spolupracovat s českými médii, psát kvalitní hesla o jevech spjatých s migrací a natáčet videorozhovory s uprchlíky, které budou hypertextově propojené s encyklopedickými hesly.

 

Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.