Archiv projektů

Mami, tati, já chci do školy 2014

realizace: leden - září 2014


O tom, že romské děti patří na základní, nikoliv praktické školy, jsme přesvědčovali romské rodiče v průběhu července až prosince loňského roku napříč republikou. A vzhledem k úspěšnosti projektu v tom pokračujeme i v roce 2014. Romští rodiče celkem v deseti městech Česka dostali kvalitní informace nejen o rozdílech mezi základní, praktickou a speciální školou, ale také o možných dopadech, které souvisejí právě se zařazením dítěte do základní praktické školy, přestože tam vůbec nepatří.

Číst dál: Mami, tati, já chci do školy 2014

Průzkum o postavení romských žen v České republice

realizace: září 2013 - červen 2014

V České republice neexistují relevantní data o postavení romských žen ve společnosti a v jejich komunitě. Tento projekt má za cíl skrze průzkum zjistit, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají, a jakým čelí každodenním výzvám a překážkám.

Číst dál: Průzkum o postavení romských žen v České republice

Jdeme dlouhou cestou

realizace: od roku 2000


Jdeme dlouhou cestou je skvělou příležitostí pro mladé evropské Romy, kteří chtějí poznat nové lidi, zažít nové věci a možná poznat i sami sebe. Jde o mezinárodní setkání romské mládeže z různých států Evropy. Mladí Romové se do Prahy sjíždějí a účastní se zajímavých besed, seminářů a v neposlední řadě i výtvarných aktivit.

Číst dál: Jdeme dlouhou cestou

Vzdělání - základ života!

realizace: září 2014 – únor 2016

 

Cílem je podpora vzdělanosti a úspěšné inkluze předškolních romských dětí v MŠ a romských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím působení asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce, podpůrného doučování, práce s rodinou.

Číst dál: Vzdělání - základ života!

Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků veřejné správy

realizace projektu: červenec 2014 - červen 2015
EIF 2013 – 14

Projekt, jehož čtvrté pokračování běží od července 2014, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. V letošním roce je zaměření projektu rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako jsou policisté, úředníci či učitelé.

Číst dál: Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků veřejné správy

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.