Články online

„V Česku jsem si splnila svůj sen,“ říká rodilá Ukrajinka

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.

„Bratranec mého otce měl známé v České republice. S jejich pomocí jsem začala pracovat jako švadlena v jednom textilním podniku v Pardubicích,“ zavzpomínala na své začátky na východě Čech. „Tehdy jsem nepředpokládala, že bych se tu někdy usadila. Můj cíl byl vydělat v Česku peníze a za nějaký čas se vrátit na Ukrajinu,“ přiznala.

Láska všechno změnila

Jenže pak do života Maryny výrazně promluvila láska. „Jak jsem chvíli dojížděla za prací do Chrudimi, tak jsem se seznámila s paní, co mi prodávala jízdenky. Jednoho dne jsem k ní přišla na kávu a potkala tam svého současného manžela. Poznali jsme se 18. března 1998 a 10. října téhož roku jsem se za něj provdala,“ popsala další výrazný mezník v životě. „Moje i manželova rodina naše rozhodnutí respektovaly,“ sdělila Maryna Novotná.

Ta v roce 2000 nastoupila na svou první mateřskou dovolenou, na druhou pak o tři roky později. „Poté jsem si nechala uznat vzdělání z Ukrajiny. Když se to povedlo, přijali mě v srpnu 2007 do pardubické Základní školy a Praktické školy Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy,“ dodala.

Ve Svítání si plní dětský sen

Jako vedoucí vychovatelka si tu plní svůj dětský sen. „Vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi. Je to povolání, které mě baví a naplňuje. Každý den ve škole Svítání je pestrý, pořád se zde něco děje,“ svěřila se neobyčejně vitální žena, která má energie na rozdávání.

„Jsem člověk, který se ničeho nebojí. Když něco neumím, snažím se to naučit. Možná i proto jsem si v Česku rychle zvykla. Jediným problémem, jaký jsem tu zpočátku měla, byla jazyková bariéra,“ prozradila. „Češtinu jsem na Ukrajině nikdy neslyšela. Ani o zemi jsem toho moc nevěděla. Jediné, co mi utkvělo v paměti ze školy, bylo z mého pohledu překvapivé zjištění, že se tu řada lidí nenechává po smrti pohřbít, ale spálit v krematoriu,“ doplnila.

Krušné první tři měsíce

Co této sympatické dámě se srdcem na dlani v Česku chybělo a dodnes chybí? „Rodina. Tu mám na Ukrajině. Ale jsme v kontaktu. Dříve jsem za ní jezdila každý rok, nyní jsem se za svými blízkými vypravila po čtyřech letech,“ uvedla Maryna, která by dnes na Ukrajině už trvale žít nechtěla. „V Česku mám svého manžela, děti, kamarády, práci, lepší zázemí. Teď jsem získala i české občanství. Je mi tu lépe,“ porovnávala vedoucí vychovatelka školy Svítání, pro niž byly v nové zemi nejkrušnější první tři měsíce. „To jsem jenom poslouchala jak pes. Snažila jsem se učit jazyk ne podle knížek, ale z běžné konverzace s Čechy. Mluvení mi problém tolik nedělalo, na rozdíl od gramatiky,“ usmívala se rodilá Ukrajinka.

Prý nikdy neměla pocit, že by se na ni někdo v Česku díval výrazně skrz prsty kvůli jejímu původu. Zřejmě i díky tomu, že se dokázala rychle přizpůsobit životu a zvykům svého nového domova. „Vybrala jsem si, že budu žít tady, a tak se chovám podle zdejších pravidel,“ uzavřela.

 

Text a foto: Tomáš Dvořák

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.