Články online

Interkulturní festival ReFufest opět roztančil Nákladové nádraží Žižkov!

Ve dnech 26–28. května se uskutečnil 12. ročník interkulturního festivalu RefuFest. Třídenní radostná oslava kulturní diverzity se uskutečnila v industriálních prostorách 1435mm/Nákladové nádraží Žižkov. Během akce měli návštěvníci možnost seznámit se s více než 20 komunitami migrantů žijících v Praze, a to prostřednictvím pestré nabídky etnického jídla, world music a workshopů vycházejících z národních kultur. Myšlenkou festivalu je ukázat veřejnosti kulturu a talenty migrantů žijících v České republice. Heslo festivalu je „Seznamte se bez předsudků a beze strachu“, organizátorem je InBáze, z. s. 

Pátek se nesl v aktivistickém duchu. Ve spolupráci s platformou Jsme to my proběhla diskuse na téma uprchlická krize a balkánské trasy. Návštěvníci měli možnost se podívat na film Syrská lovestory, po které následovala diskuze se Syřany žijícími v ČR. Svoji činnost představily neziskové organizace pracující s migranty či ve válečných oblastech. Hudební program večera zajistila kapela The Odd gifts, která v loňském roce vydala album Migrant Songs, a Mr. Cocoman

Sobotní den byl věnován prezentaci kultur migrantů žijících v České republice a přijeli také uprchlíci z pobytového střediska Kostelec nad Orlicí. Představilo se tak více než 20 komunit, mezi nimiž byla např. Venezuela, Rusko, Vietnam, Ukrajina, Pákistán, Bělorusko či Indonésie. Návštěvníci si užili i řadu tanečních a výtvarných workshopů pro děti, mládež i dospělé – flamenco, salsu či národní běloruské tance. O hudební program se postaraly kapely složené z migrantů či se k tématu migrace vyjadřující. Zapojily se také do historicky prvního RefuFest opencall.

Neděle byla věnována dětem, mládeži a jejich rodičům. Kromě prezentace kultur různých národů (Kyrgyzstán, Togo, Vietnam, Kongo a další) se návštěvníci zapojili do řady workshopů – indických či afrických tanců, bubnování. Divadlo 2na3 skrze žánr divadla utlačovaných ukázalo, jakými strastmi prochází vietnamská mládež, a děti se zase těšily z loutkového divadla Dom de Dom Dom.

Během celého festivalu se měli návštěvníci možnost zapojit do foto kampaně Love stories, ukazující že láska nehledí na národnost, či si mohli prohlédnout autorské výstavy ztvárňující životy uprchlíků na cestě do Evropy i jejich život zde. Do organizace celé akce se kromě produkčního týmu zapojilo více než 40 mezinárodních dobrovolníků, kteří přispěli kromě práce i svým neutuchajícím entuziasmem. Budeme moc rádi, když se do příštího ročníku zapojíte i vy – a to jak v roli dobrovolníků, tak účinkujících či návštěvníků!  

Text: Helena Masníková

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.