Články online

Děti-cizinci narozené na území ČR I. – státní příslušníci třetích zemí

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v následujícím článku naleznete základní informace týkající se situací, kdy se rodičům-cizincům na území ČR narodí dítě. Dozvíte se, jak a kde vyřídíte rodný list, v jaké lhůtě a o jaké pobytové oprávnění můžete pro své dítě žádat a jak je to se zdravotním pojištěním.

Číst dál: Děti-cizinci narozené na území ČR I. – státní příslušníci třetích zemí

Dejme hlas těm, kdo nejsou slyšet

Deseti příběhů deseti žen z různých koutů světa, které si za svůj domov vybraly Česko, se týkala moje diplomová práce. Setkání s nimi mi potvrdilo, že tyto ženy bourají stereotypy, jež o nich často máme. Jejich příběhy potvrzují, že migrantky nejsou jen pasivní doprovody migrujících mužů, ale ženy s vlastní integritou, jsou v Česku velmi aktivní a zapojují se do fungování občanské společnosti.

Číst dál: Dejme hlas těm, kdo nejsou slyšet

České kostely a svátky ukrajinským pohledem

Přemýšlíme-li o tom, jaký mají význam kostely a co znamenají pro Ukrajince, můžeme se inspirovat původní podstatou a smyslem zakládání těchto staveb. Nemáme na mysli pouze význam stavby sakrální, sloužící křesťanům k modlitbám a bohoslužbě, ale také sílu opevnění kostela (z lat. castellum – opevnění), které poskytovalo ochranu. Stejně jako stavby jsou i křesťanské svátky pro Ukrajince žijící v České republice stále důležité. Přesahují duchovní význam a  pomáhají i k budování vztahů a pocitu bezpečí.

Číst dál: České kostely a svátky ukrajinským pohledem

Ministerstvo vnitra otevřelo nové pracoviště pro cizince na Praze 6

Ministerstvo vnitra v Praze 6 v ulici Žukovského 888/2 otevřelo 1. listopadu 2016 zcela nové a moderní pracoviště pro cizince. Pracoviště je určeno občanům z třetích zemí s místem hlášeného pobytu v Praze 1, 3, 6, 7, 8, 9, v Praze-východ a od 1. ledna 2017 také občanům Evropské unie a rodinným příslušníkům z těchto lokalit. Toto pracoviště nahradilo dlouholeté pracoviště ministerstva vnitra v ulici Koněvova na Praze 3.

Číst dál: Ministerstvo vnitra otevřelo nové pracoviště pro cizince na Praze 6

Odstupné a další finanční kompenzace při skončení pracovního poměru

Mýty o zaměstnání:
„Když mi ve firmě řeknou, že už pro mě nemají práci, zaměstnavateli jen něco podepíši a jdu…“
Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné a kdy na další finanční kompenzace?
Na co si má dát zaměstnanec pozor, aby nárok na odstupné neztratil?
Kdy a jak může skončit pracovní poměr?

Číst dál: Odstupné a další finanční kompenzace při skončení pracovního poměru

Sociální zabezpečení rodičů-cizinců v ČR

Jaké možnosti v rámci sociálního zabezpečení mají ženy-cizinky v souvislosti s těhotenstvím a následnou péčí o novorozené dítě? Za jakých podmínek lze o pomoc žádat a jaké jsou podmínky? Mohou o podporu žádat i muži? Kolik tato podpora činí a jak ji lze vypočítat? Tyto a další odpovědi naleznete v následujícím článku.

Číst dál: Sociální zabezpečení rodičů-cizinců v ČR

„Snažím se být pozitivní,“ říká mladý Maročan čekající na azyl

 

Už více než dva roky čeká marocký mladík Hamza Nassib v Pobytovém středisku pro cizince v Kostelci nad Orlicí, zda dostane v České republice azyl. „Musel jsem z Maroka odjet. Měl jsem k tomu své osobní důvody,“ nastiňuje rodák z Casablanky, který byl jednou z hvězd festivalu Setkání národů v Hradci Králové.

Číst dál: „Snažím se být pozitivní,“ říká mladý Maročan čekající na azyl

Úspěšná žádost o pobyt VII - Je negativní rozhodnutí definitivní?

Vážení čtenáři, v minulém čísle bulletinu jste mohli nalézt informace o tom, jak neztratit kontrolu nad podanou žádostí. Dále také proč je důležité se s podklady pro vydání rozhodnutí pečlivě seznámit a vyjádřit se k nim, pokud je žadateli o pobyt dána taková možnost. Víte, co dělat v případě, že žádost o pobyt přes veškerou vaši snahu nedopadne pozitivně a pobyt nezískáte? Jestli se tak stane, nemusí být ještě všem dnům v České republice konec.

Číst dál: Úspěšná žádost o pobyt VII - Je negativní rozhodnutí definitivní?

Rodina Odvedle již potřinácté

Tento integrační projekt  spojuje české rodiny s rodinami cizinců z třetích zemí jedním z nejpřirozenějších způsobů – společným stolováním. Poslední listopadovou neděli – 27. listopadu, ve 13 hodin se v celé České republice sešlo 108 rodin českých a rodin cizinců z třetích zemí.

Číst dál: Rodina Odvedle již potřinácté

I toto je inkluze

Štěpán Kovač pochází z Ukrajiny, v Čechách žije už dva roky. Když s rodinou do Čech přijel, neuměl česky ani slovo. Měl ale štěstí, že začal chodit na Základní školu Jižní na Pankráci – ta si umí poradit s tím, jak účinně pomoci dětem-cizincům. Například loni se o skoro 50 žáků s odlišným mateřským jazykem, staraly tři asistentky pedagogů. Samozřejmě podle rozvrhu a přiměřeně tomu, jaké znalosti žáci měli.

Číst dál: I toto je inkluze

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 17 Slovo web 400

Vybíráme z Bulletinu Slovo

Enciklopedie migrace 2 300S křiklouny válčit nebudeme

Když se vrátili na podzim roku 2015 z Balkánu, kde viděli tisícové zástupy běženců směřující do Evropské unie, uvažovali, jak by ze své pozice studentů humanitních a společenských věd mohli zasáhnout do vyhrocené české debaty o migraci a více ji racionalizovat. Encyklopedii migrace, internetový výkladový slovník, potom spustilo Studentské hnutí za solidaritu z Univerzity Karlovy v lednu 2017. Původní ambice byly velké: spolupracovat s českými médii, psát kvalitní hesla o jevech spjatých s migrací a natáčet videorozhovory s uprchlíky, které budou hypertextově propojené s encyklopedickými hesly.

 

Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.