Články online

„Málokdy se v životě vzdávám,“ svěřila se mladá Mongolka

Suvderdene Grusová vychovává s českým manželem dvě děti. Když před deseti lety přicestovala do České republiky, netušila, jakou těžkou životní zkoušku jí život přinese. „V Mongolsku jsem studovala vysokou školu. Moje teta v té době podnikala v České republice. Zařídila mi pracovní vízum, tak jsem si říkala, že bych tu mohla zkusit štěstí.

Číst dál...

Kampaň na podporu vzájemného soužití cizinců a české společnosti "MEZI SVÝMI"

Integrační centrum Praha, o. p. s., spustilo koncem roku 2016 v Praze kampaň s názvem Mezi svými, která odhalila vztah mezi cizinci a Čechy. Informační kampaň byla primárně zaměřená na českou veřejnost v hlavním městě Praze a sekundárně na celou Českou republiku. Představila několik cizinců a cizinek, jimž se stala novým domovem Praha.

Číst dál...

Portréty cizinců: Ngan Le: „Chci změnit pohled české společnosti na Vietnamce“

Ngan Le žije v Čechách skoro 25 let. Přijela počátkem devadesátých let za účelem sloučení rodiny se svou matkou, která přišla do Československa na pracovní výměnné pobyty. V té době přišly za svými rodiči obdobně i další vietnamské děti. Ngan Le pracuje jako komunitní tlumočnice ve vietnamštině a pomáhá tak s integrací dalším Vietnamcům.

Číst dál...

Hezky česky

Narodila jsem se do smíšeného manželství. Moje maminka je Češka a tatínek je Syřan, který přijel do tehdejšího Československa v sedmdesátých letech studovat – medicínu, jak jinak. Za těch časů přistupovali soudruzi k výuce češtiny pro cizince dost drakonicky. Zavřeni na koleji v Mariánských Lázních se budoucí studenti dřeli jazyk pět až sedm hodin denně. Jejich pozornost v krásném, ale komunisticky šedém městě nic nerozptylovalo.

Číst dál...

Dočasná pracovní neschopnost, zhoršení zdravotního stavu, pracovní úraz, nemoc z povolání

Každému zaměstnanci se může stát, že onemocní. Nemoci můžeme rozdělit na ty, které pravděpodobně nemají nic společného s výkonem práce, a na nemoci, které mohou mít spojitost s prací. O úrazech platí to samé – zaměstnanec si zlomí nohu o víkendu na lyžích, nebo se úraz stane přímo na pracovišti. Jak má těmto situacím zamezit zaměstnanec, jak zaměstnavatel a jaké jsou důsledky v případě, že nemoci nebo úrazu zabránit nešlo?

Číst dál...

„Dnes už se cítím být víc Čechem než Vietnamcem,“ přiznal Ta Duy Khai

„Hodně věcí je dnes v mé rodné zemi jinak než dříve,“ podotkl muž, který v České republice žije už 34 let

Číst dál...

Děti-cizinci narozené na území ČR I. – státní příslušníci třetích zemí

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v následujícím článku naleznete základní informace týkající se situací, kdy se rodičům-cizincům na území ČR narodí dítě. Dozvíte se, jak a kde vyřídíte rodný list, v jaké lhůtě a o jaké pobytové oprávnění můžete pro své dítě žádat a jak je to se zdravotním pojištěním.

Číst dál...

Dejme hlas těm, kdo nejsou slyšet

Deseti příběhů deseti žen z různých koutů světa, které si za svůj domov vybraly Česko, se týkala moje diplomová práce. Setkání s nimi mi potvrdilo, že tyto ženy bourají stereotypy, jež o nich často máme. Jejich příběhy potvrzují, že migrantky nejsou jen pasivní doprovody migrujících mužů, ale ženy s vlastní integritou, jsou v Česku velmi aktivní a zapojují se do fungování občanské společnosti.

Číst dál...

České kostely a svátky ukrajinským pohledem

Přemýšlíme-li o tom, jaký mají význam kostely a co znamenají pro Ukrajince, můžeme se inspirovat původní podstatou a smyslem zakládání těchto staveb. Nemáme na mysli pouze význam stavby sakrální, sloužící křesťanům k modlitbám a bohoslužbě, ale také sílu opevnění kostela (z lat. castellum – opevnění), které poskytovalo ochranu. Stejně jako stavby jsou i křesťanské svátky pro Ukrajince žijící v České republice stále důležité. Přesahují duchovní význam a  pomáhají i k budování vztahů a pocitu bezpečí.

Číst dál...

Ministerstvo vnitra otevřelo nové pracoviště pro cizince na Praze 6

Ministerstvo vnitra v Praze 6 v ulici Žukovského 888/2 otevřelo 1. listopadu 2016 zcela nové a moderní pracoviště pro cizince. Pracoviště je určeno občanům z třetích zemí s místem hlášeného pobytu v Praze 1, 3, 6, 7, 8, 9, v Praze-východ a od 1. ledna 2017 také občanům Evropské unie a rodinným příslušníkům z těchto lokalit. Toto pracoviště nahradilo dlouholeté pracoviště ministerstva vnitra v ulici Koněvova na Praze 3.

Číst dál...

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.