Články online

Divadlo, které nás učí vyhrávat nad útlakem

Text: Inka Jurková,  Foto: Antonín Jelínek

Divadlo utlačovaných je v České republice poměrně nová metoda, která řeší útlak určitých skupin lidí skrze umělecký projev. Dana Moree při příležitosti DIVUFESTU – festivalu divadla utlačovaných – na konci listopadu v loňském roce řekla: „V dnešní době, která upřednostňuje vítěze, o útlaku lidé běžně nemluví, protože z útlakových situací jako vítězové nevycházejí.

Číst dál: Divadlo, které nás učí vyhrávat nad útlakem

Cizinci na českých školách: výzvy pro děti i pedagogy

Český vzdělávací systém navštěvuje od předškolního po střední vzdělávání více než třicet tisíc žáků ze zahraničí. Studium cizinců na českých školách představuje řadu výzev pro žáky, jejich rodiče, ředitele škol, ale i pro samotné pedagogy. Zásadní je znalost českého jazyka, bez které se žáci ve výuce jen těžko objedou. Ne všechny školy jsou však připraveny poskytovat žákům cizincům studium češtiny jako druhého jazyka.

Číst dál: Cizinci na českých školách: výzvy pro děti i pedagogy

Úspěšná žádost o pobyt IV - vybrané změny cizineckého zákona

Vážení čtenáři, následující řádky berte jako přehled nejzásadnějších změn cizineckého zákona. Změny jsou účinné od 18. 12. 2015. Pobytové problematice se tým interkulturních pracovníků InBáze, z. s., věnuje již delší dobu a pečlivě sleduje uplatňování cizineckého zákona. Poskytujeme poradenskou činnost na pobočkách Koněvova a Cigánkova oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP).

Číst dál: Úspěšná žádost o pobyt IV - vybrané změny cizineckého zákona

Hate Free - život bez násilí a nenávisti

HATE FREE – ŽIVOT BEZ NÁSILÍ A NENÁVISTI

Rozhovor s Lukášem Houdkem, koordinátorem projektu
Rozhovor: Marie Říhová

 

Motem Hate Free Culture by mohl být život bez násilí a nenávisti. Jakých skupin, se kterými pracujete, se toto násilí z nenávisti nejvíce týká?
My řešíme hlavně online prostor a verbální násilí a nenávist. To se týká nyní hlavně uprchlíků a muslimů. 

Číst dál: Hate Free - život bez násilí a nenávisti

Nenávist na českém webu

Uprchlická krize přivedla na světlo do té doby mnoho skrytých xenofobních tendencí v české společnosti. Strach z uprchlíků se volně přelil i na cizince žijící v Evropě a Čechách, zejména na muslimy. Lakmusovým papírkem netolerance se stal internet a sociální sítě. Co se tedy ve skutečnosti děje na českém netu?

Číst dál: Nenávist na českém webu

Raed Shaikh: Oběťmi islámských radikálů jsou hlavně sami muslimové

Od útoku islámských teroristů na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo uběhly přesně tři měsíce. Sedmý leden nejspíš nechvalně vstoupí do dějin Francie jako třeba 11. září do historie Spojených států. Útok otřásl nejen francouzskou společností, nýbrž celým světem. Vyvolal řadu soucitu, otázek kolem islámu a svobody slova, ale zároveň i nenávistných projevů proti muslimské komunitě. Včetně Česka.

Číst dál: Raed Shaikh: Oběťmi islámských radikálů jsou hlavně sami muslimové

Ženy na vedlejší koleji - imigrantky v předdůchodovém a důchodovém věku

Podle statistik v roce 2012 v České republice pobývalo kolem jednadvaceti tisíc žen migrantek mezi padesáti a šedesáti lety. Žen ve věku 60 až 70 let bylo méně než 9 tisíc a těch o dekádu starších, jen tři tisíce tři sta. Takže kolem 13 procent z celkového počtu cizinců. Jistě, nejvíce pracovních imigrantek a imigrantů přichází ve věku mladším a produktivním, jenže od prvních imigrantských vln uběhlo už více než dvacet let. Zestárla nejen česká společnost, ale i ta imigrantská. Včetně žen, které se, zdá se, ocitly na vedlejší koleji.

Číst dál: Ženy na vedlejší koleji - imigrantky v předdůchodovém a důchodovém věku

Rozhovor s ministrem Jiřím Dienstbierem

K tomu dát se do řeči s Jiřím Dienstbierem, ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, je hodně důvodů. Začínají šířkou oblasti, o kterou se stará, a končí citlivou a složitou pozicí imigrantů v České republice. Navíc každý z příchozích by se asi pana ministra zeptal na něco jiného. Tady je seznam předpokládaných otázek, na které Jiří Dienstbier odpovídal se sobě vlastní laskavostí a úsměvem.

Číst dál: Rozhovor s ministrem Jiřím Dienstbierem

Nejsme ani Češi, ani Vietnamci

Podle sčítání lidu z roku 2011 s námi v Čechách žije přes 50 000 Vietnamců. Mnoho z nich si najímá české chůvy, které se starají o jejich děti, když to oni při velkém pracovním vytížení nezvládají. Malí Vietnamci tak vyrůstají ve dvou různých kulturách, přičemž ten český vliv často převažuje. Co se děje s jejich identitou? Cítí se být více Čechy, či Vietnamci?

Číst dál: Nejsme ani Češi, ani Vietnamci

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.