Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.

Projekt komplexně podpoří proinkluzivní prostředí na pražských základních a středních školách skrze tyto aktivity:

  • Informování o novém pojetí inkluzivního vzdělávání: seminář „Úvod do inkluze – co nás čeká?“

  • Multikulturní výchova na školách - MKV

  • Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách – Malá letní škola inkluze

 

Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

Informace o novém pojetí inkluzivního vzdělávání byly podány na semináři, který proběhl dne 18. 1. 2017. Ředitelům a vedoucím pracovníkům pražských základních a středních škol byly poskytnuty informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách".

Cílem bylo podat informace o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit. Účastníci semináře byli přizvání k zapojení do dalších projektových aktivit. 

 

Přednášky multikulturní výchovy

V rámci projektu je plánováno 100 přednášek určených pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Všechny přednášky trvají 90 minut (2 x 45 minut) a vedou je dva lektoři. Již byl proškolen tým lektorů, který se skládá z Čechů, Romů a cizinců. Lektorující dvojice je vždy tvořena jedním Čechem a druhým lektorem je cizinec nebo Rom, záleží na tématu přednášky.

Dne 13. 4. proběhlo školení lektorů MKV, které bylo zaměřeno na romskou tématiku. Bylo proškoleno 8 lektorů pro realizaci přednášek Cesty romské hudby a Díky, že se ptáte.

romska temata 2   cizinecka temata

Dne 27.4. proběhlo školení lektorů MKV, které bylo zaměřeno na cizineckou tématiku. Proškoleno bylo celkem 10 lektorů pro realizaci přednášek Rodina Odvedle a Ostrov.

V současné době již začala realizace těchto přednášek. Školy si mohou vybrat z následující nabídky:

Ostrov – cizinecká tématika

Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.

Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.

Rodina Odvedle – cizinecká tématika

Jedná se o dokument, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu o setkávání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda. Ve filmu je zachycena příprava a průběh několika setkání, atmosféra během oběda, seznamování a sbližování kultur, zajímavé příběhy a osudy účastníků. Po zhlédnutí dokumentu následuje diskuze a povídání. Žáci budou mít možnost slyšet osobní příběh přítomného lektora cizince.

Cesty romské hudby – romská tématika

Dokument obsahuje vybraná vystoupení romských hudebníků v rámci světového romského festivalu Khamoro. Hudba se skrze historii ukázala jako vhodný a silný prostředník v procesu mezikulturního dialogu. V rámci této přednášky ji využijeme ke zprostředkování dalších poznatků o kultuře Romů. Hlavním cílem je seznámení studentů s romskou hudbou, která zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi majoritou a Romy, což je předpokladem pro vytváření moderní a tolerantní společnosti.

Díky, že se ptáte – romská tématika

Třicetiminutový film „Díky že se ptáte“ obsahuje medailonky o několika známých nebo úspěšných osobnostech z řad Romů. V rámci filmu byla natočena anketa, která nám prozradí názory veřejnosti. Po zhlédnutí filmu bude následovat rozhovor o vlastních zkušenostech studentů s jinými kulturami a diskuze na téma moderní a tolerantní společnosti. Hlavní myšlenkou tohoto dokumentu je proces sbližování kultur.

Představení Divadla utlačovaných

Je to poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

Vybrat si můžete z repertoáru: http://www.dvenatreti.cz/repertoar.html

 divadlo utlacovanych kopie   divadlo utlacovanych2

PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY

Školy, které mají zájem o přednášky MKV můžou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2 

Přihláška ke stažení

 

Malá letní škola inkluze

Tato aktivita je určena pro 40 pedagogů z pražských základních a středních škol. Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách proběhne formou pětidenního školení od 21. 8. do 25. 8. 2017 v Legner Hotelu Zvánovice.Je to úžasný resort uprostřed Ladova Kraje a Voděradských Bučin. Nachází se pouhých 25 km od Prahy, v nádherné krajině uprostřed lesů.

Adresa: Kádovská 154, 251 65 Ondřejov

Web: http://www.lesnilazne.cz/

 

hotel legner1   hotel legner2

Tři dny školení budou věnovány teoretické části a další dva dny praktické práci se simulovanou třídou, do které se zapojí žáci a studenti.

Expertní tým v současné době připravuje detailní program této Malé letní školy.

Myšlenka: Společné zamyšlení, práce a utváření dobrého inkluzivního prostředí ve škole.

Pedagogy z vybraných pražských škol povede expertní skupina a společně budou pracovat na různých aspektech inkluzivního vzdělávání. Účastnící se zapojí do aktivit týkajících se sebepoznání a odborné přípravy na vzdělávání, seminářů, programu navrženého samotnými účastníky, facilitované práce s rodiči, praktické výuky se simulovanou třídou a aktivit týkajících se role asistenta ve výuce. Na závěr proběhne evaluace a plánování budoucích aktivit dle specifických potřeb jednotlivých škol. Celý program bude realizován v exteriéru a interiéru ubytovacího zařízení.

Záměr: Společně si předat zkušenosti a zamyslet se nad možným pojetím inkluze na škole, předat základní informace o inkluzi ve třech základních aspektech: vedení školy a utváření dobrého prostředí na škole, individualizace vzdělávání, příprava inkluzivního obsahu učiva. Vyzkoušet si nové metody výuky přímo v praxi s možností zpětné vazby. Předat základní dovednosti práce s interkulturním asistentem a věnovat se přípravě výuky a jejího hodnocení. Vytvořit síť spolupracujících škol. Naplánovat další spolupráci po ukončení Malé letní školy. Vytvořit případně metodiku vybraných inovativních aktivit výuky.

Vybraná tematika: sebepoznání, individuální poznání a diagnostika žáků, utváření dobré atmosféry na škole (aspekty sociální, vedení, organizace, spolupráce všech subjektů), individualizace vzdělávání, hodnocení, inkluzivní obsah vzdělávání a průřezová témata, specifické cíle učení, práce s interkulturními asistenty, facilitace, výběrové semináře případně vlastní program, který se doladí s účastníky do konce června.

Pro přihlášené pedagogy připravujeme také jednodenní úvodní seminář, který bude obsahovat teoretickou část a příklady dobré praxe, které přednesou pedagogové z jiných škol s úspěšnou zkušeností v této oblasti. Účastníci semináře budou seznámení s aktivitami projektu a budou mít možnost navrhnout témata pro následující Malou letní školu inkluze.

Pro přihlášené účastníky Malé letní školy byl realizován dne 22. 6. 2017 úvodní seminář, kde expertní tým projektu seznámil podrobně účastníky se základními pojmy a strategií inkluzivního vzdělávání. Kromě teoretické části byl účastníkům semináře prezentován příklad dobré praxe v oblasti inkluze a zároveň měli přítomní pedagogové možnost navrhnout konkrétní témata, která by si přáli zahrnout do programu školení dle potřeb jejich školy.

inkluze new 6

Výzva pro pedagogy pražských základních a středních škol! Poslední volná místa, přihlaste se do Malé letní školy inkluze.

PŘIHLÁŠKA PRO PEDAGOGY

Pedagogové, kteří mají zájem zúčastnit se Malé letní školy inkluze, mohou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.

Štěpánská 1
120 00 Praha 2 

Přihláška ke stažení

 

Výstupy projektu

Během realizace projektu vzniknou dvě metodiky:

  • Metodika multikulturní výchovy, která detailně popíše všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Bude obsahovat: úvod, promítání, DVD/modelová situace, způsob vedení diskuze včetně klíčových bodů diskuze atd. Díky tomu budou moci pedagogové metodiku využívat i po skončení projektu.

  • Metodický materiál „Inspirace pro inkluzi“ bude vznikat průběžně během realizace projektu. Metodika bude obsahovat základní pojmy k tématu inkluzivního vzdělávání, expertní příspěvky pro pedagogy zaměřené na práci s žáky a studenty z cizojazyčného prostředí a příklady dobré praxe. Část metodiky bude věnována individuální práci se žáky a studenty z jiného sociokulturního prostředí.

 

Přečtěte si více o projektu v naší brožuře (klikněte na obrázek)

plakat

 

 

 

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 10. 7. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.