Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze a podpořit rozvoj sociálních a občanských dovedností u 2000 žáků a 140 pedagogů.

Projekt se zaměřuje na vyzdvižení znalostních a dovednostních cílů oproti cílům postojovým. Učitelům a žákům poskytuje konkrétní podklady a informace, bez kterých lze těžko řešit konkrétní výzvy soužití a setkávání více kultur.

V rámci projektu nabízíme: 

 • Zajímavé příklady z praxe
 • Informace o možnostech využití legislativního rámce
 • Způsoby řízení a práce s řediteli, učiteli, žáky i rodiči jako s jedním kolektivem
 • Inspirativní formy výuky
 • Efektivní předmětové a mezipředmětové pojetí učiva
 • Podněty, jak pečovat o dobré klima školy jako nutného předpokladu kvalitního společného vzdělávání (konkrétní zkušenosti a návody).
 • Jak podpořit přirozenou návaznost školy na region a komunitu
 • Možnost analýzy různorodosti
 • Poskytnout a spoluvytvářet síť podpory škol
 • Nástroje pro sebeevaluaci učitele

 

Projekt komplexně podporuje proinkluzivní prostředí na pražských základních a středních školách skrze tyto aktivity:

 • Informování o novém pojetí inkluzivního vzdělávání: seminář „Úvod do inkluze – co nás čeká?“
 • Multikulturní výchova na školách - MKV
 • Příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách – Malá škola inkluze

 

Přednášky multikulturní výchovy

Na pražských školách se v rámci projektu uskuteční 100 přednášek multikulturní výchovy. Tyto přednášky jsou určeny pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty střední školy. Nabízíme lekce s romskou a cizineckou tématikou, které povedou proškolení lektoři. Lektorující dvojice je vždy tvořena jedním Čechem a druhým lektorem je cizinec nebo Rom, záleží na tématu přednášky. Jedna přednáška trvá 90 minut (dvě vyučovací hodiny).

Do konce února 2018 bylo realizováno 42 přednášek, kterých se zúčastnilo 764 žáků/studentů a 49 pedagogů.

Nabídka přednášek, ze kterých si mohou školy vybrat, je následující:

Ostrov – cizinecká tématika
Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.

Cílem je, aby se děti vcítily do jiné role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.

Rodina Odvedle – cizinecká tématika
Jedná se o dokument, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu o setkávání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda. Ve filmu je zachycena příprava a průběh několika setkání, atmosféra během oběda, seznamování a sbližování kultur, zajímavé příběhy a osudy účastníků. Po zhlédnutí dokumentu následuje diskuze a povídání. Žáci budou mít možnost slyšet osobní příběh přítomného lektora cizince.

Cesty romské hudby – romská tématika
Dokument obsahuje vybraná vystoupení romských hudebníků v rámci světového romského festivalu Khamoro. Hudba se skrze historii ukázala jako vhodný a silný prostředník v procesu mezikulturního dialogu. V rámci této přednášky ji využijeme ke zprostředkování dalších poznatků o kultuře Romů. Hlavním cílem je seznámení studentů s romskou hudbou, která zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi majoritou a Romy, což je předpokladem pro vytváření moderní a tolerantní společnosti.

Díky, že se ptáte – romská tématika
Třicetiminutový film „Díky že se ptáte“ obsahuje medailonky o několika známých nebo úspěšných osobnostech z řad Romů. V rámci filmu byla natočena anketa, která nám prozradí názory veřejnosti. Po zhlédnutí filmu bude následovat rozhovor o vlastních zkušenostech studentů s jinými kulturami a diskuze na téma moderní a tolerantní společnosti. Hlavní myšlenkou tohoto dokumentu je proces sbližování kultur.

Představení Divadla utlačovaných
Je to poměrně nová forma, která využívá divadla jako nástroje pro změnu nevyhovující situace jakékoliv skupiny lidí, kteří se cítí být vyloučeni nebo diskriminováni. Charakteristickým rysem bude aktivní zapojení žáků a studentů ve třídě.  Všechny scény vzniknout pod vedením profesionálního lektora a budou nacvičeny herci-amatéry, kteří s nimi vystoupí ve školách.

Vybrat si můžete z repertoáru: http://www.dvenatreti.cz/repertoar.html

 

 inkluze uvod 2 840   uvodni cerven kopie

 

PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY
Školy, které mají zájem o přednášky MKV můžou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.

Štěpánská 1
120 00 Praha 2 
Přihláška ke stažení

 

Pokračování malé školy inkluze

Tato aktivita je určena pro pedagogy základních a středních škol v Praze.

V současné době připravujeme druhé kolo Malé školy inkluze, do kterého se mohou zapojit další pedagogové z pražských středních a základních škol, kteří o to mají zájem. Vzhledem k tomu, že se jedná o vícedenní školení, program jsme přizpůsobili tomu, aby absence pedagogů ve školách byla minimální.

Program školení se bude skládat ze dvou částí:

První část bude probíhat v Praze formou tří odpoledních školících bloků.

1. odpoledne

 • Kvalitní vzdělávání pro každého
 • Společné vzdělávání
 • 3 pilíře pro společné vzdělávání - představení
 • Poznámky z dobré praxe, aneb když se inkluze daří

2. odpoledne

 • 1. část tří pilířů společného vzdělávání

3. odpoledne

 • 2. část tří pilířů společného vzdělávání

Druhá část školení se bude konat v překrásných prostorách lesních lázní Zvánovice – Hotel Legner. Lázeňský a konferenční resort se nachází uprostřed Ladova kraje a Voděradských Bučin pouhých 30 km jihovýchodně od Prahy.

Čtvrtek

 • Seznámení s programem
 • Hry (aktivity) na budování týmu, rozpoznání týmových rolí, práci s časem + plánování atd.

Pátek

 • 3. část tří pilířů společného vzdělávání
 • Příprava na výuku studentů

Sobota

 • Práce se studenty – ve dvojicích, inkluzivní prvky, zapojení všech studentů
 • Evaluace a supervizní setkání

Termín Malé školy inkluze se bude domlouvat dle možností přihlášených pedagogů a škol.

Na Malou školu inkluze navazují i další aktivity, do kterých se školy mohou také zapojit, například prezentace dalších inkluzivních metod výuky:

 • Instrumentální obohacování profesora Reuvena Feuersteina
 • Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney

PŘIHLÁŠKA PRO PEDAGOGY

Pedagogové, kteří mají zájem zúčastnit se Malé letní školy inkluze, mohou zaslat vyplněné přihlášky na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu:

Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2 
Přihláška ke stažení

 

Výstupy projektu

Během realizace projektu vzniknou dvě metodiky:

 • Metodika multikulturní výchovy, která detailně popíše všechny možnosti struktury jednotlivých lekcí MKV včetně divadla utlačovaných. Bude obsahovat: úvod, promítání, DVD/modelová situace, způsob vedení diskuze včetně klíčových bodů diskuze atd. Díky tomu budou moci pedagogové metodiku využívat i po skončení projektu.

 • Metodický materiál „Inspirace pro inkluzi“ bude vznikat průběžně během realizace projektu. Metodika bude obsahovat základní pojmy k tématu inkluzivního vzdělávání, expertní příspěvky pro pedagogy zaměřené na práci s žáky a studenty z cizojazyčného prostředí a příklady dobré praxe. Část metodiky bude věnována individuální práci se žáky a studenty z jiného sociokulturního prostředí.

 

Přečtěte si více o projektu v naší brožuře (klikněte na obrázek)

plakat

 

Již realizované aktivity v rámci projektu

Malá škola inkluze

V rámci projektu prošlo Malou školou inkluze 40 pedagogů z pražských škol. Cílem školení byla příprava pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách. Školení obsahovalo jak teoretickou část, tak i praktickou část práce se simulovanou třídou složenou ze žáků s různými vzdělávacími potřebami. 

Pražští pedagogové měli příležitost dozvědět se o následujících tématech: inkluze, individualizace ve výuce, integrace obsahu učiva, způsoby efektivního řízení, příklad dobré praxe a další metody inkluzivního vzdělávání (vědomé učení (se) – metoda instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feursteina a hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney atd.)

 

 

Seminář „Úvod do inkluze – Co nás čeká?“

Tento seminář byl realizován dne 18. 1. 2017 a byl určen ředitelům a vedoucím pracovníkům pražských základních a středních škol. Na semináři byly poskytnuty informace o projektu "Inspirace pro inkluzi na pražských školách" o novém pojetí inkluzivního vzdělávání.

Cílem bylo podat informace o legislativních změnách z oblasti inkluzivního vzdělávání a prezentovat příklady dobré praxe s možností zapojení do dalších projektových aktivit. Účastníci semináře byli přizvání k zapojení do dalších projektových aktivit. 

 

 

 

 

 logo inkluze

 

 

Projekt Inspirace pro inkluzi na pražských školách je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Aktualizace: 9. 3. 2018

 

Facebook Slovo 21

KH18 letak1

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

12888703 260974634240409 6630985222737066937 o

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 17 Slovo web 400

Vybíráme z Bulletinu Slovo

human-2944064 1920

Populace Česka i Evropy roste díky imigraci

„Populace Česka i Evropy roste díky imigraci“, říká demograf Tomáš Sobotka z rakouského demografického centra, který přednášel na letošní letní škole migrace. Na přelomu srpna a září se uskutečnil již devátý ročník letní školy migračních studií, kterou organizuje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.