Tiskové zprávy

ON THE LAST SUNDAY OF NOVEMBER, OVER 400 PEOPLE FROM CZECH AND MIGRANT FAMILIES WILL EXPERIENCE AN UNUSUAL MEETING

PRAGUE, 6/11/2015 - project Next Door Family 2015

It's already the twelfth time for Czech and migrant families to experience an unusual meeting - lunch in a different environment with strangers.  On November 22nd, all around the Czech Republic, over 50 events will take place as part of the Next Door Family project, when more than 400 people, different in culture, language and customs meet for Sunday lunch.  The project is organized by Slovo21, z.s.

All meetings will be held all over the Czech Republic on the same day and at the same time: on Sunday, November 22, 2015, at 1:00 o'clock over 400 people will sit down at a festively set table. Sunday's shared meal always takes place at the home of one of the families, who prepare a lunch and then invite the second family, thus playing the role of the host. So, at the same time in all regions of the Czech Republic, the Next Door Family project opens the gates of tolerance, friendliness and mutual understanding.

Tisková zpráva v PDF

 

Jednání zástupců 12 romských a proromských neziskových organizací s Jiřím Dienstbierem

PRAHA, 23/10/2015

Dne 23. 10. 2015 na půdě Poslanecké sněmovny ČR proběhlo jednání zástupců 12 romských a proromských neziskových organizací s Jiřím Dienstbierem, ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Tyto organizace tvoří neformální romskou národní pracovní skupinu, do které byli přizváni zástupci občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a experti z praxe. Cílem je zajistit advokační aktivity ve prospěch romské minority v ČR. Předmětem jednání bylo zahájení dialogu a vytyčení konkrétních bodů pro budoucí spolupráci na téma integrace Romů. „Koalicí bychom především chtěli romským a proromským nevládním organizacím a expertům umožnit participaci na vytváření budoucí romské národní platformy“.

Tisková zpráva v PDF

Tisková zpráva k veřejné prezentaci Migračního manifestu

Analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení představili veřejnosti v pátek 2. října 2015 odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR v nově vzniklém dokumentu Migrační manifest.

Číst dál...

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.