Vítejte v České republice

Vítejte v České republice

 

realizace: leden 2017 - prosinec 2017

Kdokoliv, kdo přijíždí do nové země s jinou kulturou, tradicí a zvyky, prochází různě dlouhým obdobím přizpůsobení se novým podmínkám. Pro někoho může být tento proces složitější - do velké míry samozřejmě záleží na odlišnosti a vzdálenosti kultury, ze které přichází.  A právě proto tu je projekt Vítejte v České republice.

Základní informace

Nově příchozí cizinci mohou mít často nerealistické a neodpovídající očekávání od života v nové zemi. Ve výsledku to způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak českým úřadům a dalším institucím. Proto se projekt "Vítejte v České republice" snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí.

 

Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice"

Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, na kurzech dostanou nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou vždy tlumočeny do některého z těchto pěti jazyků – angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny nebo francouzštiny. Adaptačně integrační kurzy jsou pro cizince třetích zemí, kteří našli nový domov v Česku. Kurzy jsou pro cizince k dispozici v různých krajích Česka a na jejich průběhu se podílejí jednotlivá integrační centra.

Účastníci z řad cizinců se budou moci zúčastnit vypsaných kurzů v regionálních Centrech na podporu integrace cizinců (CPIC) Správy uprchlických zařízení (SUZ MVČR), v Integračním centru Praha, v Centru na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji spravovaném Poradnou pro integraci a v Integračním centru pro cizince v Královéhradeckém kraji spravovaném Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, případně i v Jihomoravském integračním centru. Součástí každého kurzu je také písemná i ústní evaluace se všemi účastníky kurzů. Pro cizince tu je k dispozici také informační balíček, který obsahuje informační brožuru a film – oba materiály dostanou migranti také na jednotlivých adaptačně integračních kurzech.

 

Aktuálně vás zveme na tyto kurzy

Všechny aktuální kurzy naleznete na stránkách www.vitejtevcz.cz. Jsou zde také uvedeny veškeré související informace a možnost online přihlášení na jednotlivé termíny.

 

Přihlašovat na kurzy se můžete online na stránkách vitejtevcr.cz


 vitejte-v-cr-web

 

 

Příběhy lidí, kteří se kurzu zúčastnili - Natalie Sinelniková (24) z Ukrajiny a Evi-song Kang (28) z Jižní Koreje

ujop-duben-2016-4Natalia: „Já pocházím z Ukrajiny. Vystudovala jsem Lvovskou univerzitu s magisterským titulem a do Čech jsem přijela pokračovat ve studiích na Karlově univerzitě v oboru Mezinárodní lidská práva. Moc ráda bych pak našla práci u nějaké mezinárodní organizace, která pracuje v oblasti lidských práv.“

Evi: „Já jsem studoval právo a do České republiky jsem přijela pracovat v Komerční bance. Obvykle mluvíme francouzsky, anglicky a česky v naší společnosti.“

Důvody stěhování do České republiky a první dojmy
Natalia: „Moje kariéra ovlivnila moje rozhodnutí o přestěhování, protože jsem zde našla studijní program, který mi dokonale vyhovuje – Mezinárodní právo. Navíc Česká republika je v mentalitě velmi blízká Ukrajině. Je to velmi příjemná a krásná země, kde mohu získat dobré vzdělání.
Protože můj program je v angličtině, tak mé nejbližší okolí jsou cizinci, kteří jsou všichni velmi přátelští a podporující. Obecně cítím, že mezi Čechy a cizinci je určité oddělení, ale během mých studií to tolik nepociťuji.“
Evi: „Já jsem chtěl získat zkušenost práce v Evropě a Česká republika je dobrou zemí jak si to vyzkoušet. Jak jsem říkal, tak mými hlavními jazyky v práci je francouzština a angličtina. Domluvím se i česky, ale ještě ne tak dobře a vím, že to je i úskalím pro větší komunikaci s místními.“
Jak se cítíte v České republice? Cítíte se integrovaní?
Evi: „Obecně pociťuji nedostatek znalosti českého prostředí. Když jdu něco vyřizovat na úřad nebo dokonce i do obchodu, tak mám pocit, že s mou angličtinou je složité se dorozumět…“
Natalia: „Necítím se úplně integrovaná: neznám jazyk a komunikuji především s cizinci. Myslím, že když najdu práci a lépe se domluvím česky, tak to pro mne bude snazší se integrovat.“
Evi: „Myslím, že člověk musí nejprve mluvit česky, aby se mohl začlenit do české společnosti. A také pokud by nám Češi více ukazovali a mluvili o své kultuře, tak by to pro nás, nově přistěhovalé, bylo snazší se zde integrovat!“

 

Publikace "Vítejte v ČR"

Brožura obsahuje detailnější informace, které jsou pokryté v rámci uvítacích kurzů. Dále obsahuje přesné kontakty potřebné k pobytu v ČR a získání pomoci na NNO a integrační centra. Brožura byla vytištěna v angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a od října 2014 také ve francouzštině a slouží přímo k účelům distribuce v rámci uvítacích kurzů.

 

FILM "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE"

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE O ŽIVOTĚ CIZINCŮ V ČR
       shape square Z ČEŠTINY TLUMOČEN DO 5 JAZYKŮ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
   

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace  o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahrály kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku. Film je tlumočen do 5 jazyků - angličtiny, vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny a od října 2014 také do francouzštiny."VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - česky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - anglicky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - vietnamsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - ukrajinsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - rusky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - francouzsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - mongolsky
"VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" - arabsky

 

Školení lektorů a tlumočníků


Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Realizátoři projektu Občanské sdružení Slovo 21 a IOM Praha vypisují pravidelně termíny školení jak lektorů, tak tlumočníků, kteří budou schopni kvalitně tyto kurzy vést. V současné chvíli je vyškoleno několik desítek lektorů a tlumočníků.

 

ČTĚTE: PhDr. Ilona  Šprcová, soudní tlumočnice ruštiny: Naším cílem je připravit budoucí tlumočníky integračních kurzů tak, aby byli schopni zvládnout svou práci na výbornou

ČTĚTE: Mgr. Jiří Kocourek, předseda společnosti Klub Hanoi: Podařilo se nám aplikovat dovednosti, o kterých se na školení dozvěděli


Jak pro lektory, tak pro tlumočníky byla v rámci projektu vytvořena metodická příručka, která jim v jejich práci bude sloužit jako pomocná ruka. „Příručky obsahují mimo jiné časové dotace pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných informací,“ říká Bulgan Otgonsuren Rico ze Slova 21. „Metodické materiály a jejich úprava reaguje na podněty od vyškolených lektorů, školitelů, odborníků v oblasti integrace cizinců i na dotazníkové šetření od samotných cizinců,“ vysvětluje Marie Říhová z partnerské organizace IOM Praha.

 

Aktivity projektu v roce 2017

Monitorovací zpráva za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

 

Aktivity projektu v roce 2016

Seznam aktivit ke stažení

 

Aktivity v roce 2015 a 2014

Informace o aktivitách v rámci projektu Vítejte v České republice v roce 2015 a 2014 naleznete zde.

 


 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE II" (EIF 2013 - 2015, REALIZACE 1/2014 - 6/2015) JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

          

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE III"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


PARTNEREM PROJEKTU BYL IOM PRAHA

 

 

 

 

PROJEKT "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 2016"  ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 Aktualizováno: 1. 8. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.