Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

                                                                 Realizace projektu leden 2018 – prosinec 2018

Tento projekt má za cíl skrze speciální školení zlepšit komunikační dovednosti u pracovníků Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a dalších pracovníků veřejné správy s ohledem především na interkulturní komunikace. Právě tito zaměstnanci komunikují s migranty ze všech koutů světa a tímto školením se zvýší efektivita jejich práce. 

Co tento projekt nabízí?

V rámci projektu se realizují dva druhy školení a to úvodní a navazující. Školení se účastní zaměstnanci z různých pracovišť a mimo jiné mají možnost se obohatit navzájem o své zkušenosti. Školení jsou vždy dvoudenní a probíhají na neutrální půdě, tedy mimo pracoviště účastníků kurzu s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

Oba typy školení jsou připravovány a realizovány zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouholetou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Mezi lektory se objeví také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady.

Obsahem úvodního typu školení je problematika migrace a integrace cizinců, dále informace z interkulturní komunikace (kombinace teorie a krátkých cvičení). Účastníkům školení jsou také představeny integrační projekty MV ČR (Příští zastávka, Jak na to a Vítejte v České republice). Dále školení obsahuje blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři - cizinci. Účastníkům se tímto způsobem zprostředkovává kontakt s cizinci mimo pracovní prostředí, kdy mají možnost dozvědět se specifika dané menšiny u nás v ČR a jejich vliv na komunikaci.

Obsahem navazujícího typu školení je úvod do efektivních komunikačních technik a nácvik konkrétních problematických situací, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Účastníci, mající základ teorie komunikace z prvního školení, projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.

V tomto roce proběhlo také školení nových lektorů, které bylo pod vedením expertů projektu, kteří předali své způsobilosti školit pracovníky OAMP a veřejné správy. Proškolilo se 5 nových lektorů, kteří po školení absolvují náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu-lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální.

Od kdy se projekt realizuje a kolik osob ho absolvovalo?

Projekt běží od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Školení připravují a vedou zkušení experti a lektoři z oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy. Od roku 2011 jsme proškolili více než 550 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky). V letošním roce proběhlo 7 školení a do projektu se zapojilo dalších 61 zaměstnanců OAMP MV ČR.

Jaký je dopad projektu a jaké jsou plány do budoucna?

Do konce tohoto roku budou realizována další 4 školení, ze kterých tři budou úvodní, a jedno školení bude navazující. Dvě tato školení budou určena pro zaměstnance OAMP MV ČR a další dvě budou realizována pro zaměstnance veřejné správy.

Tento projekt se osvědčil a určitě plánujeme realizovat taková to školení i do budoucna. Díky projektu se zlepšují interkulturní a komunikační dovednosti pracovníků OAMP, dále projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi pracovníky a cizinci z třetích států. Tomu také svědčí zpětná vazba od absolventů školení.

V rámci projektu probíhá dotazníkové šetření, ve kterém účastníci odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty. Od účastníků získáváme zpětnou vazbu pomocí vstupní diskuzní výměny názorů a anonymního dotazníkového šetření po ukončení kurzu. Výsledky školení, dle respondentů, poukazují na jeho úspěšnost, zejména pokud jde o to, co jim školení přineslo. Dokládají to odpověďmi: zlepšení komunikace, empatie a asertivního chování, také větší pochopení a tolerance vůči klientům. Většina uvedla, že se změnil jejich postoj vůči cizincům obecně. Velké většině účastníků školení se líbila všechna témata. Za nejzajímavější považují debatu s hostem cizincem a práci s tlumočníkem. Účastníci odcházejí z kurzů spokojeni a dle úvodní diskuze na navazujícím školení můžeme říci, že si účastníci pamatují většinu informací z úvodního typu školení. Na konci účastnící chválili samotnou organizaci školení a práci a přístup lektorů. 

 

Rozhovor s lektorem kurzu Shumranem Hafoudhem

 MG 2769Jak dlouho lektorujete kurzy v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy?

Kurzy Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy lektoruji již druhým rokem.

Jaké školení jste pro práci lektora musel absolvovat?

Pro práci lektora jsem absolvoval školení lektorů v interkulturní komunikaci, které bylo realizováno ve dvou bězích. Školení vedli samotní tvůrci tohoto školení, tedy paní Iveta Němečková, Jirka Kocourek a Dana Moree.

Proč jste si vybral právě tuto oblast?

Kromě mého multikulturního původu (tatínek Iráčan, maminka Češka) se v oblasti komunikace lidí různých kultur pohybuji již pátým rokem. Necelé 3 roky jsem působil jako poradce a asistent pro cizince a úředníky na pobočkách OAMP a nyní již 3 roky působím, jako lektor kurzů Vítejte v České republice, které jsou zaměřené na nově příchozí cizince. Školení v interkulturních kompetencích tedy přirozeně navazuje na mé dosavadní zkušenosti a mám již řadu kompetencí, které v této oblasti mohu účastníkům školení nabídnout.

Co Vás na této práci baví a naplňuje?

Nejvíce mě baví práce s lidmi, která je velmi intenzivní a dynamická. Musíte být neustále ve střehu a umět vhodně reagovat v daném kontextu. Nikdy nevíte, kdo k Vám na školení vkráčí, v jaké náladě, životní situaci, s jakým postojem k problematice cizinců v ČR, apod. Nejvíce mě naplňuje aktivita účastníků při školeních a pocit dobře odvedené práce.

Jak hodnotíte přínos tohoto školení? 

Přínos tohoto školení hodnotím v několika rovinách. První rovina je řízená diskuze a cvičení k problematice cizinců a migrace. Účastníci zpravidla získají přesné informace o životě cizinců v ČR a jejich integraci, tedy o možnostech, které jim česká společnost nabízí, a zároveň pravidlech, které musí ze své strany dodržovat. Další rovinou je téma různých kultur, které pomáhá v lepším porozumění situace cizinců a na to navazující přirozenost kategorizování lidí na „My“ a „Oni“, které v extrémních případech vede k předsudkům a vyloučení – tedy k patologickým společenským jevů, jež naší společnost v relaci na toto téma trápí nejvíce. Poslední rovinou je téma komunikace, kde mají účastníci možnost v rámci modelových situací reflektovat své komunikační styly a dozvědět se o dalších způsobech, jak se v komunikaci dále rozvíjet.

DSCN2907Myslíte si, že získané vědomosti pracovníci OAMP a veřejné správy využijí v praxi?
Jsem si jist, že pokud se účastníci aktivně zapojí, mají možnost zapracovat na svých komunikačních dovednostech a rozšířit své porozumění v oblasti migrace. Vědomosti a zkušenosti pak mohou využít nejen při komunikaci s cizinci.

Jaká témata jsou pro účastníky kurzu nejvíce zajímavá a potřebná?
Velmi zajímavý bývá blok „křeslo pro hosta“, který je nedílnou součástí úvodního typu školení. V rámci tohoto bloku mají účastníci možnost se seznámit s konkrétní osobou, která do ČR přišla z ciziny, a jejím životním příběhem – tedy jak jej migrace a prostředí ČR formovali. Jako velmi důležité téma spatřuji naše přirozené rozdělování lidí do skupin na „My“ a „Oni“ a úskalí, které z toho vyplývají. V neposlední řadě bývá velmi plodným tématem komunikace, na které to vše stojí.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna v oblasti lektorování?
Zvyšovat svoji kvalifikaci a co nejvíce lektorovat.

 

 

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 15. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.