Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2017 – prosinec 2017

Projekt, který funguje již od roku 2011, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Tento projekt jsme rozšířili o školení dalších pracovníků veřejné správy, jakou jsou pracovníci úřadů či pedagogičtí pracovníci. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Projekt průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Program kromě teoretických výkladů obsahuje interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a využíváme v něm i pro tento projekt speciálně vytvořené filmy. Od roku 2011 jsme proškolili více jak 450 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky).

Pro pracovníky OAMP je v roce 2017 připraveno 10 školení v podobě dvou kurzů:

První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

Druhý, navazující seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů.

Školení budou připravena i realizována zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Dr. Dana Moree a další). Mezi lektory budou patřit také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady (OAMP i dalšími) a zároveň jsou vzdělaní v lektorských dovednostech a interkulturních kompetencích. Pro zvýšení flexibility a personálního zajištění budou do těchto aktivit zapojeni také nově proškolení lektoři.

 

ŠKOLENÍ

Dne 31. března 2017 proběhlo první školení v tomto roce, které bylo určeno pro pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednalo se o úvodní školení, které probíhalo v Praze v prostorách Slovo 21 a lektorovali ho Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. Účastníci se seznámili s pojmy identita, kultura, integrace, interkulturní komunikace, byly jim představeny vybrané profesní komunikační techniky a měli možnost si poslechnout životní příběh Chimy Youssef ze Sýrie. Ta byla na školení pozvaná v rámci bloku Křeslo pro hosta. Pracovníci MPSV si také vyzkoušeli situace z praxe, kde s ohledem na získané poznatky dávali návrhy na řešení situace.

DSC 0382   DSC 0388

Dále proběhly čtyři dvoudenní školení pro pracovníky Ministerstva vnitra z Odboru azylové a migrační politiky. Dvě z těchto školení byly úvodní a dvě navazující. Máme radost, že účastníci školení velice pozitivně hodnotí úroveň a kvalitu přednášejících. Dle jejich anonymních zpětných vazebse nám potvrzuje, že je program školení kvalitně připravený a těší nás, že jsou účastníci plně spokojená s programem a nic na něm neměnili. Neznamená to však, že do budoucna neplánujeme změny, které budou reagovat na nově vzniklé situace v oblasti interkulturní komunikace.

inkluze new 5   IMG 8570 kopie

IMG 8689 kopie   uvodni 300

 

KŘESLO PRO HOSTA

V rámci školení pracovníků odboru azylové a migrační politiky máme blok s názvem Křeslo pro hosta, kam zveme cizince žijící v ČR. Host přiblíží specifika vybrané menšiny jako příklad interkulturní komunikace, situaci dané menšiny v ČR, s jakými potřebami nově příchozích z daní země lze počítat. V rámci bloku je možné se ptát hosta na konkrétní situaci imigrantů z jeho země v ČR. Smyslem tohoto bloku je bourat stereotypy, ty totiž ovlivňují jejich práci.

Rozhovor s DelKajumim, hostem – cizincem z ročníků 2016

„Vidím smysl v setkávání pracovníků veřejné správy s cizinci žijícími v ČR jakožto

s lidmi z jiného kulturního prostředí,“ říká DelKajumiz Afgánistánu

Proč jste se rozhodl do projektu zapojit?

Myslím si, že tato činnost přinese objektivní pohled pro vytváření relevantního názoru

pracovníků ve veřejné správě na cizince žijící v ČR.

Má podle Vás školení pracovníků odboru azylové a migrační politiky smysl?

Ano, je to zásadní a velmi důležitý přínos pro jejich vědomí, znalost problému přinese

určité empatie.

Jaký je Váš názor na přístup veřejné správy k menšinám žijícím v ČR?

Prosadit se v majoritní společnosti je velice těžké. Jsou sice zákony chránící menšiny,

ale lidé a represivní orgány dělají něco jiného. Je to oboustranný problém.

Jaká je Vaše osobní zkušenost s veřejnou správou?

Má zkušenost, jakožto cizince žijícího v ČR není moc dobrá. Spravedlnost je těžko

dosažitelná a právo už vůbec ne. Přesto, že mám českou příslušnost, tak jsem zde

bran stále jako cizinec a ne jako rovnocenný občan.

Myslíte si, že účastníci školení zavedou do praxe něco ze setkání s Vámi?

Minimálně budou mít reálnou představu o cizincích žijících v České republice. Také

budou znát určité věci, které jsou jiné než na co jsou zvyklý.

 

 

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 10. 7. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodina Odvedle 2017 kopie

Vybíráme z Bulletinu Slovo

maryna ukrajinka small„V ČESKU JSEM SI SPLNILA SVŮJ SEN,“ ŘÍKÁ RODILÁ UKRAJINKA

Maryna Novotná už deset let pracuje v pardubické škole Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s různými hendikepy. Když před rovnými dvaceti lety přicestovala do České republiky, nemyslela si, že by tu zůstala natrvalo. „Jakmile jsem v roce 1997 na Ukrajině dostudovala pedagogickou školu, bylo mi jasné, že tam odpovídající práci neseženu,“ vysvětlovala Maryna Novotná, která se rozhodla, že kvůli zaměstnání svou rodnou Ukrajinu na čas opustí.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.