Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2018 – prosinec 2018

Tento projekt je zaměřený na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je skrze speciální školení zlepšit jejich komunikační dovednosti s ohledem především na interkulturní komunikace a tím i zvýšení efektivity jejich práce. 

DSC 1216 500Projekt se realizuje od roku 2011 a průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Školení vede tým zkušených expertů a lektorů z oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Program školení obsahuje kromě teoretických výkladů také interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a je v něm i film speciálně vytvořený pro potřeby tohoto projektu.

Po dobu trvání projektu školením prošlo více než 550 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnanců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). V letošním roce je plánováno celkem 11 školení pro přibližně 110 osob z řad zaměstnanců OAMP a dalších pracovišť veřejné správy v České republice.

Pro pracovníky OAMP MV ČR jsou připraveny dva druhy dvoudenního semináře:

První z nich je úvodní seminář a zabývá se teorií komunikace, interkulturními rozdíly a problematikou migrace a to v kombinaci teorie a krátkých cvičení. Účastníci školení si mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbený blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři – cizinci. Jedná se o osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

Druhý seminář je navazující a pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají. IMG 4774 500Účastníci projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.


Obě školení proběhnou na „neutrální půdě“ tedy mimo pracoviště účastníků, díky tomu bude zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

V rámci projektu proběhne dotazníkové šetření, ve kterém budou účastníci odpovídat na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty.
Proběhne také školení nových lektorů, které bude probíhat pod vedením expertů projektu, kteří předají své způsobilosti školit pracovníky OAMP a veřejné správy. Proškolí se přibližně 5 nových lektorů, kteří po školení absolvují náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu-lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální.

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 13. 4. 2018

 

 

Facebook Slovo 21

KH18 letak1

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 1 2018 cover

Vybíráme z Bulletinu Slovo

human-2944064 1920

Populace Česka i Evropy roste díky imigraci

„Populace Česka i Evropy roste díky imigraci“, říká demograf Tomáš Sobotka z rakouského demografického centra, který přednášel na letošní letní škole migrace. Na přelomu srpna a září se uskutečnil již devátý ročník letní školy migračních studií, kterou organizuje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.