Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2017 – prosinec 2017

Projekt má za cíl posílit interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy skrze speciální školení a zajistit využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky třetích zemí.

V roce 2017 bylo realizováno celkem 10 školení a to 9 pro pracovníky OAMP a 1 školení pro pracovníky MPSV ČR. Těchto školení se zúčastnilo celkem 100 osob. Od roku 2011 jsme proškolili více než 550 osob, převážně se jedná o zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

V rámci projektu se realizují dva druhy školení a to úvodní a navazující, která reagují na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí.

Obsahem „úvodního“ typu školení je problematika migrace a integrace cizinců, dále informace z interkulturní komunikace (kombinace teorie a krátkých cvičení). Účastníkům školení jsou také představeny integrační projekty MV ČR (Příští zastávka, Jak na to a Vítejte v České republice). Dále školení obsahuje blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři - cizinci. Účastníkům se tímto způsobem zprostředkovává kontakt s cizinci mimo pracovní prostředí, kdy mají možnost dozvědět se specifika dané menšiny u nás v ČR a jejich vliv na komunikaci.

Obsahem „navazujícího“ typu školení je úvod do efektivních komunikačních technik a nácvik konkrétních problematických situací, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Účastníci, mající základ teorie komunikace z prvního školení, projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok.  Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.

Oba typy školení jsou připravovány a realizovány zkušenými experty a lektory.

V úvodním školení pro pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí se účastnící seznámili s pojmy identita, kultura, integrace, interkulturní komunikace, byly jim představeny vybrané profesní komunikační techniky a měli možnost si poslechnout životní příběh cizinky ze Sýrie. Ta byla na školení pozvaná v rámci bloku Křeslo pro hosta. Pracovníci MPSV si také vyzkoušeli situace z praxe, kde s ohledem na získané poznatky dávali návrhy na řešení situace.

DSC 0382   DSC 0388

Dále proběhlo devět dvoudenních školení pro pracovníky Ministerstva vnitra z Odboru azylové a migrační politiky. Čtyři z těchto školení byly úvodní a pět navazujících. Dle zpětných vazeb se nám potvrzuje, že je program školení kvalitně připravený a těší nás, že jsou účastníci plně spokojeni a nic by na něm neměnili.

inkluze new 5   IMG 8570 kopie

IMG 8689 kopie   uvodni 300

 

ROZHOVOR S JITKOU NOVÁKOVOU, LEKTORKOU PROJEKTU

Proč jste se rozhodla pro práci lektora v rámci projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy?

Během svého vysokoškolského studia jsem hledala praxi. Do školního prostředí se mi nechtělo, zajímalo mě, jak se vzdělávají dospělí. Zaujalo mě, jakým způsobem bylo toto školení postaveno, když se naskytla příležitost se části školení chopit jako lektor, s radostí jsem ji využila.

Jaké školení jste pro práci lektora musela absolvovat?

V roce 2016 jsem absolvovala kurz pro lektory interkulturních kompetencí pořádaný Slovem 21. V té době už jsem měla složenou zkoušku z kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, takže kurz pro lektory Slova 21 na něj krásně navázal a prohloubil zejména znalosti obsahu.

DSCN2925Proč jste si vybrala právě tuto oblast?

V jednom momentu ještě na gymplu jsem si řekla, že by bylo fajn se v rámci ročníkové práce podívat na problém vzdělávání Romů a na to, zdali mají všichni při vstupu do první třídy stejnou šanci. Od té doby mě tohle téma nikdy neopustilo, jen se v rámci jedné problematiky (interkulturní komunikace) různě posouvám. A posuny jsou to někdy nemalé, člověk musí neustále podrobovat informace, se kterými pracuje, ale i postoje a názory kritickému zkoumání, protože oblast střetávání a potkávání kultur je v neustálém pohybu. Nic není hotově dané a konečné.

Co Vás na této práci baví a naplňuje?

Hrozně mě baví jinakost lidí. Nemusí to být nezbytně kulturní odlišnost, která vede dva lidi k tomu, že jednu věc vidí každý úplně jinak, jinak o ní přemýšlí, jinak potom reagují. Baví mě společně hledat jakési kulturní axiomy, o kterých se domníváme, že jsou zcela automatické a univerzálně platné, a přicházet k závěru, že ani v kulturně homogenní skupině v jedné místnosti tu stejnou věc dva lidé nenahlížejí stejně. Když připustíme takovou relativnost pohledu na svět kolem nás, tak se nám rozvážou ruce a můžeme smělé pátrat v tom, jak svět vidí druzí, a nemusíme se tak bát toho, co najdeme. Svět a lidé v něm pro nás pak představují úžasný materiál ke zkoumání.

Jak hodnotíte přínos tohoto školení pro pracovníky OAMP?

Docela často se stává, že pracovníci OAMP přijíždějí na školení s očekáváním, že cílem lektorů je jejich (účastníků) postojová změna. Že jsme tam od toho, abychom je obrátili od kritického uvažování o cizích kulturách k jakémusi bezbřehému přijímání, alespoň tak si to představuji. Jako lektor si pak až užívám moment, kdy zjišťují, že nám absolutně nejde o přenos žádných hotových pravd, ale že pouze přicházíme s výběrem nástrojů (dovedností), které si mohou osvojit a ulehčit si tak každodenní práci s cizinci. Naprosto chápeme a respektujeme složitost a náročnost, kterou s sebou práce v OAMP přináší, a proto se snažíme každé jednotlivé školení vystavět tak, aby účastníkům zejména k něčemu bylo, aby si svoji práci ulehčili nějakým nástrojem, který ji učiní efektivnější a příjemnější. Jak pro úředníka, tak pro klienta-cizince. Takže největší přínos je podle mě ten metaforický nástroj, který si účastník s sebou odváží v kufru.

Lektorovala jste někdy pro jinou cílovou skupinu (např. děti)?

Zajímavou skupinou, která projevila zájem o interkulturní kompetence, jsou knihovníci. Sama jsem v jejich případě narazila na vlastní předsudek - domnívala jsem se, že knihovník je postarší pán schovaný celý život za stohy knih, který se málo stýká se světem okolo a žije v psaných příbězích. Omyl, dle mých nynějších zkušeností jsou knihovníci velmi progresivní skupina, která má zájem přetvářet knihovny v komunitní centra a otvírat je světu. Je skvělé být u toho. Potom se ještě podílím na projektu Inspirace pro inkluzi na základních školách.

V čem se to liší?

Asi by člověk čekal, že mezi učením dětí a dospělých bude zásadní rozdíl, ale já ho zase jako tak velký nevidím. Děti jsou hlasitější a u dospělých možná funguje více sociální kontrola, více se hlídají, co řeknou, ale není to zásadně jiné. 

 

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 18. 12. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

04 17 Slovo web 400

Vybíráme z Bulletinu Slovo

Enciklopedie migrace 2 300S křiklouny válčit nebudeme

Když se vrátili na podzim roku 2015 z Balkánu, kde viděli tisícové zástupy běženců směřující do Evropské unie, uvažovali, jak by ze své pozice studentů humanitních a společenských věd mohli zasáhnout do vyhrocené české debaty o migraci a více ji racionalizovat. Encyklopedii migrace, internetový výkladový slovník, potom spustilo Studentské hnutí za solidaritu z Univerzity Karlovy v lednu 2017. Původní ambice byly velké: spolupracovat s českými médii, psát kvalitní hesla o jevech spjatých s migrací a natáčet videorozhovory s uprchlíky, které budou hypertextově propojené s encyklopedickými hesly.

 

Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.