Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2017 – prosinec 2017

Projekt má za cíl posílit interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy skrze speciální školení a zajistit využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky ze třetích zemí.

V rámci projektu se realizují dva druhy školení a to úvodní a navazující, která reagují na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Program školení se skládá z teoretických výkladů, interaktivních her a nácviků modelových situací. Účastníci shlédnou také dokumenty sloužící pro potřeby tohoto projektu a dále diskutují s pozvanými hosty z řad cizinců, od kterých se dozvědí jejich zkušenosti spojené s příjezdem do České republiky. Od roku 2011 jsme proškolili více jak 450 osob, převážně se jedná o zaměstnance Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

Úvodní školení se zabývá vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

Navazující školení pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů.

Školení jsou připravena i realizována zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Dr. Dana Moree a další). Mezi lektory budou patřit také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady (OAMP i dalšími) a zároveň jsou vzdělaní v lektorských dovednostech a interkulturních kompetencích. Pro zvýšení flexibility a personálního zajištění budou do těchto aktivit zapojeni také nově proškolení lektoři.

 

"V zásadě si myslím, že školení působí skutečně určitým věcnějším a pozitivnějším naladěním pro výkon své profese, lépe psychicky a komunikačně-technicky vybaví pracovníky pro vstup do „střetu kultur“, který se odehrává na přepážce. Záměrem všech seminářů, jak již z názvu vyplývá, je posílit kompetence profesionálů, kteří pracují s cizinci v běžném každodenním styku. Na jeho metodice pracovala celá řada elitních odborníků a kurz se profiloval několik let. V týmu jsou experti na komunikaci, migraci, vyjednávání, řešení konfliktů, pedagogiku, psychologii, sociologii, tlumočení, interkulturní práce a lidé, kteří zažili složitou cestu do ČR přes hranice. V první řadě si účastník odnáší větší informační vybavenost o zázemí a způsobech jednání osob pocházejících z různých socio-kulturních prostředí. Měl by si odnášet také praktičtější, aktivnější a pozitivnější naladění pro práci s nimi. To je u jednodenních seminářů vše, co od nich očekáváme. U dvoudenních seminářů navíc účastníci získávají základní dovednosti, a to podle toho, pro koho je kurz určen (profesi, funkci). Specifickou formou jsou potom dvě dvoudenní školení pro pracovníky OAMP, kdy ve druhé polovině kurzu absolvují základy tréninku komunikace v interkulturním prostředí,“ říká Mgr. Jiří Kocourek, lektor kurzů Posílení Interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, který má dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie.

 

V roce 2017 se uskuteční 11 školení, z toho již bylo realizováno jedno školení pro MPSV ČR a čtyři školení pro OAMP MV ČR.

Dne 31. března 2017 proběhlo první školení v tomto roce, které bylo určeno pro pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednalo se o úvodní školení, které probíhalo v Praze v prostorách Slovo 21 a lektorovali ho Mgr. Iveta Němečková a Mgr. Jiří Kocourek. Účastníci se seznámili s pojmy identita, kultura, integrace, interkulturní komunikace, byly jim představeny vybrané profesní komunikační techniky a měli možnost si poslechnout životní příběh Chimy Youssef ze Sýrie. Ta byla na školení pozvaná v rámci bloku Křeslo pro hosta. Pracovníci MPSV si také vyzkoušeli situace z praxe, kde s ohledem na získané poznatky dávali návrhy na řešení situace.

DSC 0382   DSC 0388

Dále proběhly čtyři dvoudenní školení pro pracovníky Ministerstva vnitra z Odboru azylové a migrační politiky. Dvě z těchto školení byly úvodní a dvě navazující. Máme radost, že účastníci školení velice pozitivně hodnotí úroveň a kvalitu přednášejících. Dle jejich anonymních zpětných vazeb se nám potvrzuje, že je program školení kvalitně připravený a těší nás, že jsou účastníci plně spokojená s programem a nic na něm neměnili. Neznamená to však, že do budoucna neplánujeme změny, které budou reagovat na nově vzniklé situace v oblasti interkulturní komunikace.

inkluze new 5   IMG 8570 kopie

IMG 8689 kopie   uvodni 300

Do konce roku proběhne šest dalších školení:

úvodní školení

21. 9. – 22. 9. 2017

12. 10. – 13.10 2017

19. 10. – 20. 10. 2017

navazující školení

2. 11. – 3. 11. 2017

23. 11. – 24. 11. 2017

30. 11. – 1. 12. 2017

 

KŘESLO PRO HOSTA

V rámci školení pracovníků odboru azylové a migrační politiky máme blok s názvem Křeslo pro hosta, kam zveme cizince žijící v ČR. Host přiblíží specifika vybrané menšiny jako příklad interkulturní komunikace, situaci dané menšiny v ČR, s jakými potřebami nově příchozích z daní země lze počítat. V rámci bloku je možné se ptát hosta na konkrétní situaci imigrantů z jeho země v ČR. Smyslem tohoto bloku je bourat stereotypy, ty totiž ovlivňují jejich práci.

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 5. 9. 2017

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin 0217 cover

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

proc pomahat smallProč je důležité pomáhat

Bader Eknaifith je z Kuvajtu. V České republice žije zhruba patnáct let. Od roku 2008 vede organizaci Al Firdaus, která ze začátku fungovala jako jazyková škola. Nyní pořádá různé přednášky, konference pro veřejnost, jazykové kurzy, o velkých muslimských svátcích, jako je například Ramadán, vaří jídlo lidem z muslimské komunity, vydává knihy v češtině i arabštině. Al Firdaus od ledna letošního roku ve spolupráci s Muslimskou obcí v Praze rozdává každý pátek na hlavním nádraží v Praze jídlo lidem bez domova.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.