Všechny projekty pro cizince

Byl zahájen projekt s názvem Nový domov v České republice

 financovno EU

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

 

o projektu

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život v nové zemi po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po obdržení statutu držitelů mezinárodní ochrany tak začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může být pro cizince zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění byl co nejhladší.

Nový tříletý projekt (2018 – 2021) s názvem „Nový domov v České republice“, financovaný v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nové, přehledné publikace Česká republika – váš nový domov v deseti jazykových verzích a dále realizací integračních seminářů pro nové držitele mezinárodní ochrany. Pro kvalitní implementaci seminářů proběhnou školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Celkový rozpočet projektu činí 9 742 056 Kč.

 

Číst dál...

Rodina Odvedle 2018

                                                                                         realizace projektu: leden 2018 - prosinec 2018

České rodiny a rodiny cizinců z třetích zemí zažily v neděli 25. listopadu od 13 hodin netradiční obědy. Na území České republiky se tak uskutečnilo v rámci projektu 32 setkání rodin, což znamená, že se do projektu zapojilo celkem 64 rodin. Patnáctý ročník projektu měl opět za cíl zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci a mimo setkání rodin přinesl také 4 společná setkání v Praze, Brně, Liberci a Ústí nad Labem, kterých se celkem účastnilo 376 osob.  

Ptáte se proč netradiční obědy? To protože rodiny, které se rozhodnou do projektu zapojit, dopředu nevědí, s kým se sejdou.  C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\fotky k zveřejnění\Mikulášová + Okulynka.jpg

Projekt Rodina Odvedle se realizuje od roku 2004 a od té doby se sešlo 1614 českých rodin a rodin cizinců se záměrem seznámit se s novými lidmi, navázat nová přátelství a dozvědět se něco o odlišné kultuře a tradicích. Mimo zlepšení vztahů mezi majoritou a cizinci má projekt za cíl budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. 

Do projektu se zapojily tyto národnosti: čínská, ruská, ukrajinská, kazašská, americká, ghanská, indická, turecká, vietnamská, běloruská, egyptská, tanzanská, arménská. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Role hostitele se vždy ujala jedna z dvojic rodin, která u sebe doma připravila oběd a pohostila druhou rodinu, kterou před tím neznala. Do projektu se zapojily rodiny cizinců ze třetích zemí, kteří tak měli příležitost poznat rodiny z majoritní společnosti a navázat nová přátelství. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality a popovídat si o kultuře, tradicích a životě.

Myšlenkou celého projektu je usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. Za optimální výstup považujeme takové propojení rodin, kde vztahy vytrvají i po skončení projektu.C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\fotky k zveřejnění\Michaela Havlíková + Nastassia Anishchacka.jpg

Společné obědy se konají jednou ročně a to vždy poslední listopadovou neděli, do projektu se mohou hlásit české rodiny a rodiny cizinců legálně žijících na území ČR. Pojem rodina zahrnuje i dvojici, která se za rodinu považuje (nemusí být manželé). Projekt je určen pro cizince ze třetích zemí (mimo EU), nemohou se zapojit žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ani ti, kteří mají status uprchlíka nebo ti, kteří pobývají na území ČR nelegálně. Projektu se nemohou účastnit smíšená manželství.

Tato aktivita projektu se rozšířila i do zahraničí a od roku 2012 tak proběhla setkání i v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii a Kapverdských ostrovech. To dokazuje, že naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců.

V roce 2016 byl projekt označen Evropským hospodářským a sociálním výborem za jeden ze tří nejlepších modelů integrace cizinců do společnosti. Dále také projekt získal prestižní rakouské ocenění SozialMarie za sociální inovaci v roce 2011.

Zde se můžete podívat, jak probíhalo jedno ze setkání v Praze.  

Zajímají Vás i další dojmy ze setkání? Svůj zážitek z česko-ukrajinského setkání v Libereckém kraji nám napsala účastnice projektu Petra:

„Nedávno jsem se dozvěděla o projektu Rodina Odvedle, tedy o společném obědu rodiny Čechů a cizinců s cílem se vzájemně blíže poznat. Tento nápad se mi moc líbil - pro bourání vzájemných předsudků a stereotypů mezi lidmi osobní kontakt je velmi důležitý. Proto jsme se letos do projektu s naší rodinou přihlásili. Rodiče byli zprvu skeptičtí, že se máme setkat a společně poobědvat s úplně cizími lidmi. Co si budeme povídat? Budou mluvit česky? Jak to celé bude probíhat? Nebude to celé umělé a strojené? Obavy byly zbytečné, a musím říct, že i pro mne to byl zážitek, který předčil má očekávání.Po přihlášení do projektu jsme se dozvěděli, že jsme pozvaní na oběd k ukrajinské rodině ve Frýdlantu. Otec rodiny je pravoslavný kněz spravující místní faru. Bylo nám řečeno, že máme přijít v hojném počtu, jelikož jsou zvyklí hostit velké rodiny. A tak jsme přizvali i babičky.V den D jsme se namačkaní v autě – dvě babičky, mamka, taťka a já. Dorazili jsme do Frýdlantu s předstihem a po nalezení správné adresy nervózně přešlapovali před brankou do zahrady fary a čekali na správný moment, kdy vstoupíme dovnitř a oficiálně tím zahájíme “událost”. Opodál v zahradě domu syn od rodiny přikládal dřevo na rozdělaný oheň, na něm byla postavena jakási oválná ozdobná nádoba s kohoutkem. Rodiče a babičky, kteří kdysi cestovali do Ruska, poznali, že se jedná o samovar pro přípravu čaje. Přišel nás velmi přívětivě přivítat otec od rodiny a pozval nás do domu, který byl zároveň místní pravoslavnou farou. Vysvětlil nám, že před jejich příjezdem před dvěma lety byla fara v dezolátním stavu a vše museli od základů vybudovat.

Po prohlídce fary s výkladem jsme se přesunuli do prvního patra, kde rodina bydlela a seznámili jsme se zbytkem rodiny – maminkou a dětmi. Počáteční nervozita, stud a obavy opadly hned po prvních pár minutách a bylo zřejmé, že společných témat k hovoru bude mnoho. Člověk se až diví, kolik společného může s úplně cizími lidmi mít.

Byli jsme přizvání ke společnému stolu a začali hodovat. Paní je skvělá kuchařka, zvyklá vařit pro velké množství lidí. Na stole bylo připraveno mnoho různých druhů pokrmů z Ukrajiny a Ruska. Ochutnali jsme chlebíčky s kaviárem z lososa, sledě dovezené z Ukrajiny, kyselé okurky a další nakládanou zeleninu, palačinkové závitky se sýrem/tvarohem a brambory se sušenými švestkami a masem upečené v keramické míse (oficiální názvy jídel jsem si bohužel nezapamatovala). K tomu jsme pili víno a šťávu z červených podlouhlých plodů podobných šípkům, které v Čechách nerostou.

Přišla řada na sladké a paní přinesla domácí višňový koláč, ukrajinské bonbóny a “pěnové cukrové” koule vyrobené z jablečného pyré a obalené v bílku s cukrem.

Během hodování jsme probírali nejrůznější témata - od školy, práce, volného času, zálib a koníčků, odlišností v jazycích, po kulturní zvyklosti na Ukrajině a v České republice.

Po obědě přinesl starší syn samovar, položil jej na stůl a čekali jsme na moment, kdy si všichni společně dáme čaj. Tatínek od rodiny nám vysvětloval, že se jedná o rodinnou tradici a že oni sami v rodině mají několik samovarů, některé i po prarodičích. Ten, ze kterého jsme se chystali pít čaj, patříval rodičům jeho manželky. Též nám vysvětloval, že má samovar moc rád, jelikož je “živý”. Uvnitř hoří a praská dřevo na ohni a přináší tak do domova “teplo”.

Následně nám paní zahrála na klavír Čajkovského a skladby od dalších ruských a ukrajinských skladatelů. Nejstarší syn nám zahrál a zazpíval na kytaru písně v ukrajinštině a v ruštině. My jsme na oplátku zazpívali některé z našich “vypalovaček” od táboráku a nakonec jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledu Tichá noc v češtině a následně v ukrajinštině.

Když odbila pátá hodina, nastal čas se pomalu rozloučit. Ale myslím si, že se nikomu moc odejít nechtělo. Strávili jsme společně celé odpoledne a já jsem příjemně strávený a inspirativní den vstřebávala ještě po zbytek odpoledne a večera. Budu na tuhle událost dlouho a ráda vzpomínat a doufám, že jsme se neviděli s naší ukrajinskou rodinou naposled.“

Setkání rodin by se nemohla uskutečnit nebýt asistentů projektu, kteří jsou přítomni u setkání, a jedna se s námi podělila o svůj zážitek s projektem Rodina Odvedle. 

Chcete také zažít tak trochu jiný nedělní oběd? Stačí jen vyplnit online přihlášku pro rok 2019!  

ONLINE PŘIHLÁŠKA

V rámci jubilejního 15. ročníku projektu se letos konají společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem seznámit se a diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Součástí těchto setkání bude i zábavní a kulturní program s pohoštěním a přípitkem k jubilejnímu 15. výročí projektu.

Tato aktivita má za cíl dozvědět se, co můžeme dělat jinak, nově a efektivněji v oblasti integrace a jak zlepšit vzájemné soužití. Setkání se zúčastní také zástupci měst, městských částí a neziskových organizací. Setkání byla naplánována na podzim tohoto roku a konají se ve 4 městech – Praha, Brno, Liberec a Ústí nad Labem.

PRAHA

V pondělí 15. 10. 2018 proběhlo společné setkání rodin v pražském Divadle v Korunní. Od 17 hodin proběhl kulatý stůl s názvem „Jak se nám tu žije“, kde účastníci projektu hovořili o svých pocitech, přínosech a zkušenostech s projektem, ale také co nového a efektivního by se mohlo dělat v oblasti integrace cizinců. Kulatého stolu se účastnili zástupci magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva vnitra, českých rodin, rodin cizinců, asistentů projektu, neziskových organizací a médií. Těmto účastníkům byly také představeny výsledky brožury „Žijí vedle nás II.“ a na závěr jim byl puštěn dokument Rodina Odvedle.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0090.jpegC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0202.jpeg

Následoval kulturní program, kde se účastníkům představili umělci z řad Čechů a cizinců. Jednalo se o tyto umělce: divadlo Dvě na Třetí, kapela Allstar Refjúdží Band, stand up komik Tigran Hovakimyan, zpěvačka Luna Begović a taneční pár z uskupení Kizomba, kteří měli i workshop latinskoamerických tanců. K vidění zde byla výstava „Praha očima cizince“ od ruského fotografa Andreje Kavpuše. Na akci byly také k ochutnání speciality z Tádžikistánu, Ruska, bývalé Jugoslávie, Iráku a Venezuely. Nechyběl ani slavnostní přípitek v rámci oslav 15. výročí projektu.

Obou akcí v Praze se účastnilo celkem 118 osob.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0424.jpegC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0696.jpeg


C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0932.jpeg

BRNO

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhlo obdobné společné setkání rodin a to půdě školícího a administrativního centra Jihomoravského kraje v Brně. Opět nejprve proběhl kulatý stůl na téma společného života Čechů a cizinců na lokální úrovni a co nového by se mohlo podniknout v oblasti integrace cizinců. Na tuto akci přijali pozvání zástupci rodin jak Českých tak rodin cizinců, asistenti projektu, krajského úřadu a nevládních organizací z tohoto kraje.  I nim byly představeny výsledky brožury „Žijí vedle nás II.“ a přehrán dokument „Rodina Odvedle“.

Poté proběhl kulturní program, kde se nejprve představili členové ze Zase rýže se svojí cookshow vietnamských závitků. Následovala balkánská kapela Livada, kteří si připravili i workshop balkánských tanců a na konec zahrála americká kapela Ant Attack. Po celou dobu mohli účastníci akce ochutnat speciality kubánské, kazachstánské, iránské, indické, arménské, srbské a české kuchyně. Celkem se obou akcí zúčastnilo 64 lidí.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Brno\Fotky\IMG_7707.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Brno\Fotky\IMG_7737.JPG

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Brno\Fotky\IMG_7723.JPG

LIBEREC

Třetí ze setkání se konalo 25. 10. 2018 v Domě kultury Liberec, ve kterém se na obou akcích sešlo celkem 82 osob. Z toho 21 osob se účastnilo kulatého stolu, mezi kterými byli zástupci rodin, asistentů, města Liberec, centra pro integraci cizinců, komunitního střediska Kontakt, členové rady pro národnostní menšiny krajského úřadu, dobrovolnického centra Esy Handycap help a médií. Na kulturním programu bylo k vidění dětské divadlo Mini Maxi, kapela Divoké kytary, raper Albi G., zpěvačka Viktorie Kostina a taneční skupina Maya.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Liberec\fotky\Ibrahim Al Sulaiman\53.JPG

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Liberec\fotky\Ibrahim Al Sulaiman\19.JPG


ÚSTÍ NAD LABEM
Poslední setkání proběhlo 8. 11. 2018 v Domě kultury Ústí nad Labem. Na této akci vystoupili Sclap Band, kubánská salsa v podání Sandor a Maylin, taneční studio Karima, zpěváci Pavlína Matiová, Igora Starodubcev, Hanna Zimina a Muranets Annastasiia. Celkem se akce zúčastnilo 112 osob, z toho 27 bylo na kulatém stole, kam přijali pozvání zástupci rodin, asistentů, výboru pro národnostní menšiny krajského úřadu a NNO.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_0916.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_0935.JPG

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_1055.JPG

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

english flag INFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH

 

 

RODINA OD VEDLE V MÉDIÍCH

 

RODINKY TVČeská televize, Události,hlavní zpravodajská relace - 25. 11. 2018 Rodina odvedle. Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku dnes hodinu po poledni společně poobědvalo. Akce s názvem "Rodina odvedle" proběhla už po patnácté. 

 

 

 

 

 


rodina zpravy atd

Orer.eu - ARMÉNSKO-EVROPSKÝ ČASOPIS "DNY" OD ROKU 1999 V PRAZE

Rodina Odvedle již od počátku projektu sblížila 1614 rodin Čechů a cizinců!

Rodiny z Turecka, Indie, Číny, Ruska, Ghany, Vietnamu nebo i z Ameriky se setkaly již po patnácté s českými rodinami u netradičního oběda. Poslední listopadovou neděli 25. 11. 2018 ve 13 hodin v rámci projektu Rodina Odvedle usedlo ke svátečně prostřeným stolům v České republice celkem 64 českých rodin a rodin cizinců. Integrační projekt pořádala nezisková organizace Slovo 21, z. s.   

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-1

 Deník.cz - 13. 8. 2018

 

Zajímají Vás osudy cizinců žijící v ČR a chcete vědět, co si oni myslí o Češích? To vše a mnohem více můžete zažít s projektem Rodina Odvedle.  Nechte se pohostit v domácnosti rodiny pocházející z jiné země anebo je vy pozvěte k sobě domů na nedělní oběd! Záleží jen na Vás! Slovo 21, z. s., organizuje již 15 ročník. 

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-2Kultura21.cz - 9. 8. 2018

 

V rámci jubilejního 15. ročníku projektu proběhnou mimo nedělního oběda i společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Tato setkání se budou konat ve čtyřech krajích – Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském a v Praze.

 

  

 

 


 

rodina med vystup 2018-3

 

 Mezikulturnidialog.cz - 25. 11. 2018

 

Rodiny Čechů a cizinců jsou srdečně zvány na 15. ročník na společné setkání u netradičního nedělního oběda. Připojte se k více než patnácti stům rodin, které po dobu trvání projektu Rodina Odvedle našli odvahu potkat se s odlišnou kulturou a získat nové přátelé.

 

 

 


 

rodina med vystup 2018-4TV Barrandov - 26. 11. 2017

 

Reportáž o Rodině Odvedle sledujte od 24. minuty.

 

 

 

 


 

rodina med vystup 2018-5Zpravy.tiscali.cz - 27. 11. 2017 

 

I v letošním roce se opět střetly české rodiny s rodinami cizinců díky organizaci Slovo 21 a projektu Rodina odvedle, v rámci kterého proběhlo 52 setkání po celé České republice. V neděli 26. 11. 2017 společně zasedlo 104 rodin k prostřeným stolům a uvařily typická česká i zahraniční jídla.

 

 

 

 

 


 

rodina med vystup 2018-6

Česká televize - pořad Dobré ráno - 9. 11. 2017

 

Rozhovor se Simonou Jiráskovou, koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno: 20. 12. 2018

 

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2018 – prosinec 2018

Projekt je od svého začátku zaměřen na pracovník Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Dále byl projekt rozšířen o školení dalších pracovníků veřejné správy. Cílem projektu je zlepšení komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity práce daných zaměstnanců.

V roce 2018 se celkem realizovalo 11 školení, ze kterých bylo 9 určeno pro zaměstnance OAMP a 2 školení byla pro pracovníky Policie ČR. V letošním roce bylo celkem proškoleno 110 osob. Od roku 2011, kdy se začal projekt realizovat, jsme proškolili více než 660 osob.  

V rámci projektu se realizují dva druhy školení a to úvodní a navazující. Školení se účastní zaměstnanci z různých pracovišť a mimo jiné mají možnost se obohatit navzájem o své zkušenosti. Školení jsou vždy dvoudenní a probíhají na neutrální půdě, tedy mimo pracoviště účastníků kurzu s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

Oba typy školení jsou připravovány a realizovány zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouholetou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Mezi lektory se objeví také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady.

Obsahem úvodního typu školení je problematika migrace a integrace cizinců, dále informace z interkulturní komunikace (kombinace teorie a krátkých cvičení). Účastníkům školení jsou také představeny integrační projekty MV ČR (Příští zastávka, Jak na to a Vítejte v České republice). Dále školení obsahuje blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři - cizinci. Účastníkům se tímto způsobem zprostředkovává kontakt s cizinci mimo pracovní prostředí, kdy mají možnost dozvědět se specifika dané menšiny u nás v ČR a jejich vliv na komunikaci.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\10. 15-16.11. úvodní\fotky\DSCN4198.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\11. 21.-22.11. úvodní (Policie ČR)\Fotky\IMG_8493.JPG

Obsahem navazujícího typu školení je úvod do efektivních komunikačních technik a nácvik konkrétních problematických situací, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Účastníci, mající základ teorie komunikace z prvního školení, projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.

Proběhlo také školení nových lektorů, které bylo pod vedením expertů projektu, kteří předali své způsobilosti školit pracovníky OAMP a veřejné správy. Proškolilo se 5 nových lektorů, kteří po školení absolvují náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu-lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální.

Tento projekt se osvědčil a určitě plánujeme realizovat taková to školení i do budoucna. Díky projektu se zlepšují interkulturní a komunikační dovednosti pracovníků OAMP, dále projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi pracovníky a cizinci z třetích států. Tomu také svědčí zpětná vazba od absolventů školení. 

V rámci projektu probíhá dotazníkové šetření, ve kterém účastníci odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty. Od účastníků získáváme zpětnou vazbu pomocí vstupní diskuzní výměny názorů a anonymního dotazníkového šetření po ukončení kurzu. Výsledky školení, dle respondentů, poukazují na jeho úspěšnost, zejména pokud jde o to, co jim školení přineslo. Dokládají to odpověďmi: zlepšení komunikace, empatie a asertivního chování, také větší pochopení a tolerance vůči klientům. Většina uvedla, že se změnil jejich postoj vůči cizincům obecně. Velké většině účastníků školení se líbila všechna témata. Za nejzajímavější považují debatu s hostem cizincem a práci s tlumočníkem. Účastníci odcházejí z kurzů spokojeni a dle úvodní diskuze na navazujícím školení můžeme říci, že si účastníci pamatují většinu informací z úvodního typu školení. Na konci účastnící chválili samotnou organizaci školení a práci a přístup lektorů.  

 

ROZHOVOR S LEKTORY PROJEKTU 

Co je cílem kurzů a jak kurz probíhá?C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\červen\u rozhovoru s Kocourkem.jpg

Jiří Kocourek: „Záměrem všech seminářů, jak již z názvu vyplývá, je posílit kompetence profesionálů, kteří pracují s cizinci v běžném každodenním styku. Na jeho metodice pracovala celá řada elitních odborníků a kurz se profiloval několik let. V týmu jsou experti na komunikaci, migraci, vyjednávání, řešení konfliktů, pedagogiku, psychologii, sociologii, tlumočení, interkulturní práce a lidé, kteří zažili složitou cestu do ČR přes hranice. V první řadě si účastník odnáší větší informační vybavenost o zázemí a způsobech jednání osob pocházejících z různých socio-kulturních prostředí. Měl by si odnášet také praktičtější, aktivnější a pozitivnější naladění pro práci s nimi. To je u jednodenních seminářů vše, co od nich očekáváme. U dvoudenních seminářů navíc účastníci získávají základní dovednosti, a to podle toho, pro koho je kurz určen (profesi, funkci). Specifickou formou jsou potom dvě dvoudenní školení pro pracovníky OAMP, kdy ve druhé polovině kurzu absolvují základy tréninku komunikace v interkulturním prostředí.“  

Na co se během školení jednotliví pracovníci státní sféry nejvíce ptají? S čím se v práci s migranty nevědí moc rady především?

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\Iveta.JPG

Iveta Němečková: „Jedná se právě o otázky související s interkulturními rozdíly každý cizinec ze zemí, které nám nejsou kulturně tolik podobné (tzn. třeba Vietnam, Mongolsko, Čína nebo arabské státy), přichází se svými zvyky, způsobem komunikace, představami o autoritě, vymahatelnosti zákona apod. Nelze samozřejmě mít dokonalý přehled o specifikách každé kultury, s kterou se potenciálně zaměstnanec státní správy může při své práci potkat. Ale lze si osvojit komunikační techniky, kterými si prostor vzájemné interakce "ošetříme" a nemusí tak docházet k zbytečným nedorozuměním nebo stresovým situacím. Kromě těchto technik se samozřejmě věnujeme i těm základním kulturním rozdílům, které vzájemnou interakci ovlivňují (např. nonverbální komunikace vietnamské komunity kolega lektor Jiří Kocourek je vietnamista a tlumočník vietnamského jazyk anebo náboženské zvyky muslimů).“

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\_MG_2769.JPG

Jaká témata jsou dle Vás pro účastníky kurzu nejvíce zajímavá a potřebná?

Shumran Hafoudh: „Velmi zajímavý bývá blok „křeslo pro hosta“, který je nedílnou součástí většiny školení. V rámci tohoto bloku mají účastníci možnost se seznámit s konkrétní osobou, která do ČR přišla z ciziny (cizincem/naturalizovaným Čechem), a jejím životním příběhem – tedy jak jej migrace a prostředí ČR formovali. Jako velmi důležité téma spatřuji naše přirozené rozdělování lidí do skupin na „My“ a „Oni“ a úskalí, které z toho vyplývají. V neposlední řadě bývá velmi plodným tématem komunikace, na které to vše stojí.“

Je o kurzy zájem? Myslíte si, že získané informace pracovníci veřejné zprávy v praxi využívají?

Jiří Kocourek: „Z některých pracovišť se ozývají pozitivní hlasy, že je o výjezd na seminář veliký zájem. Snad tento zájem není způsoben jen tím, že si lidé odpočinou od pracovních povinností. Ze závěrečných dotazníků v zásadě vyplývá určité pozitivní naladění účastníků pro některá témata. Soudit můžeme i z toho, jak lidé, kteří absolvují druhou část školení, hovoří o té první. V zásadě si myslím, že školení působí skutečně určitým věcnějším a pozitivnějším naladěním pro výkon profese, lépe psychicky a komunikačně-technicky vybaví pracovníky pro vstup do „střetu kultur“, který se odehrává na přepážce. Není to lehká práce právě proto, že ve velmi krátkém časovém okamžiku je velmi obtížné pracovat s rozdíly, které si lidé do komunikace přinášejí. Jde navíc o střet kultury „úředníka“ s „člověkem žádajícím o pobyt“, pro oba dva to nemusí být lehké. Myslím si, že seminář má dobrý dopad. Více bych osobně uvítal dotažení tréninku do formy supervizí, protože jedině tak pak získáme přesnou zpětnou vazbu o účinku tréninku. Z jednodenních seminářů jsou vesměs velmi pozitivní zpětné vazby.“ 

Jak hodnotíte přínos tohoto školení pro pracovníky OAMP?C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2017\web\DSCN2925.JPG

Jitka Nováková: „Docela často se stává, že pracovníci OAMP přijíždějí na školení s očekáváním, že cílem lektorů je jejich (účastníků) postojová změna. Že jsme tam od toho, abychom je obrátili od kritického uvažování o cizích kulturách k jakémusi bezbřehému přijímání, alespoň tak si to představuji. Jako lektor si pak až užívám moment, kdy zjišťují, že nám absolutně nejde o přenos žádných hotových pravd, ale že pouze přicházíme s výběrem nástrojů (dovedností), které si mohou osvojit a ulehčit si tak každodenní práci s cizinci. Naprosto chápeme a respektujeme složitost a náročnost, kterou s sebou práce v OAMP přináší, a proto se snažíme každé jednotlivé školení vystavět tak, aby účastníkům zejména k něčemu bylo, aby si svoji práci ulehčili nějakým nástrojem, který ji učiní efektivnější a příjemnější. Jak pro úředníka, tak pro klienta-cizince. Takže největší přínos je podle mě ten metaforický nástroj, který si účastník s sebou odváží v kufru.“

V čem podle vás v praxi může takové školení policistům či úředníkům reálně pomoci?

Iveta Němečková: „Kromě lepšího přehledu o zásadách komunikace a jednání (s kýmkoli, neomezujeme se jen na pracovní oblast) je to také vytvoření prostoru, v kterém lze celý den sdílet poznatky z praxe související s interkulturními rozdíly, věnovat se jejich řešení i teoretickému zarámování pro lepší pochopení a vhled do budoucna. V neposlední řadě je to také seznámení se s možnostmi, které poskytuje neziskový sektor. V oblasti integrace cizinců se nyní velmi rozvíjí síť služeb, které jsou zde jak pro ulehčení orientace cizinců, tak pro ulehčení práce zaměstnanců veřejné správy. Ať již jde o možnosti tlumočení, interkulturní pracovníky či volně dostupné osvětové příručky a videa.“

  

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 20. 12. 2018

 

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Realizace projektu: 1.8.2016 – 30.6.2018
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Cíle projektu:

  • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů
  • posílení inkluzivního vzdělávání na vybraných základních a středních školách v Praze
  • podpora rozvoje sociálních a občanských dovedností u žáků / studentů a pedagogů

Číst dál...

Pacemaking the Education and Employment

realizace projektu: říjen 2016 – březen 2018

Hlavním cílem projektu Pacemaking the Education and Employment: Answers to New Challenges and Opportunities je vytvořit metodiku pro nově vznikající pracovní pozici, která propojí vzdělávání s trhem práce se záměrem dosažení větší zaměstnanosti, a to u menšin jako jsou Romové a migranti. Hlavním koordinátorem projektu je Pučko otvoreno učilište Koprivnica z Chorvatska.

Číst dál...

Vítejte v České republice

 

realizace: leden 2018 - prosinec 2018

Vítejte v České republice! Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Ušetřete čas i peníze absolvováním kurzu ihned po příjezdu do ČR.

Číst dál...

Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5

realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2016

V rámci Projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, se ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 realizuje projekt„ Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5“.

Číst dál...

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.