Všechny projekty pro cizince

Jak na to - instruktážní film

realizace projektu: leden 2012 - březen 2013

Animovaný film v pěti jazykových mutacích se dotýká různých modelových situací, se kterými se cizinci můžou v Česku setkat. Nechybí například registrace na cizinecké policii a úkony vztahující se k zařizování trvalého pobytu. V současné době film běží v pobočkách MV ČR pro pobyt. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V současné době neexistuje dostatek materiálů, které by cizincům z třetích zemí usnadnily vyřizovaní náležitostí k prodlužování a povolování pobytu v ČR. Nově příchozí cizinci často neočekávají, že při vyřizování či povolování pobytu je třeba přikládat určité dokumenty a že existuje vůbec nějaká procedura, kterou se musí řídit a kterou musejí znát. Ve výsledku to pak způsobuje komplikace jak cizincům samotným, tak i pracovníkům ministerstva vnitra. Instruktážní film, který se promítá na odděleních pobytu cizinců, tyto procedury dělá srozumitelnými pro cizince, kteří běžně nemají přístup na internet a ovládají češtinu jen na základní úrovni.

 

 

FILM "JAK NA TO"

 

       shape square CO JE TŘEBA PO PŘÍJEZDU DO ČR
       shape square 5 JAZYKOVÝCH MUTACÍ
       shape square UKÁZKY KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ KAŽDÉHO OBČANA
       shape square
HLAVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI PŘISTĚHOVALCŮ V ČR

 

 

"JAK NA TO" - česky, anglicky, ukrajinsky
"JAK NA TO" - česky, vietnamsky, rusky

O FILMU "JAK NA TO"

Instruktážní film, který vznikl ve spolupráci sdružení Slovo 21, pracovníky Ministerstva vnitra ČR a expertem z nevládní organizace Inbáze Berkat, bude sloužit  cizincům v následujících letech - a to do účinnosti nového zákonu o pobytu cizinců.  Půlhodinový film ve dvou jazykových verzích obsahuje informace v češtině a titulky ve dvou cizích jazycích - angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.Filmový postup myslí na to, aby podané vizuální informace byly dostačující a vyžadovaly co nejméně textu. V průvodci jsou modelové situace opravdu všeho, s čím se mohou cizinci na vlastní kůži setkat. Od zarizovani dlouhodobého a trvalého pobytu, vydání biometrického průkazu až po problémové situace, které se mohou běžně vyskytnout. Cizinec tak může například zjistit, jak postupovat při ztrátě pasu.


INFORMAČNÍ LETÁKY


Při přípravě snímku vznikly také informační letáky v jazycích instruktážního filmu - češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Letáky jsou k dispozici v místech, kde se film promítá - na pracovištích MV ČR. Obsahují důležité informace, které zaznívají v instruktážním filmu a které jsou v rodných jazycích velké části migrantů z třetích zemí, pobývajících na území České republiky, aby je měli po ruce i po opuštění pobočky MV ČR.

INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - česky
INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - anglicky
INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - vietnamsky

INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - ukrajinsky
INFORMAČNÍ LETÁK "JAK NA TO" - rusky

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

 

          

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.