Všechny projekty pro cizince

Příští zastávka - předodjezdový balíček pro cizince ze třetích zemí migrujících do ČR

realizace projektu: leden 2012 - březen 2013

Balíček - DVD s filmem a brožura - je především pro ty cizince, kteří se chystají opustit svou domovinu a chtějí začít nový život v Česku. Nabízí rozšíření informací o legálních možnostech příjezdu do ČR a případných rizicích pro dodržení legálního statutu cizinců ze třetích zemí.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Snahou je, aby se formou osvěty prostřednictvím filmu i informační brožury omezila možná rizika pádu do neregulérního postavení a obchodování s lidmi - včetně pracovního vykořisťování, které je na celém světě denní realitou pro stovky tisíc lidí. Cizincům, kteří se chystají opustit svou rodnou zemi za účelem začít nový život v České republice, se tak již v prvopočátku dostane dostatek informací před vydáním víza i po jeho obdržení.

 

FILM "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA"

       shape square ORIGINÁLNÍ A PŘEHLEDNÁ FORMA
       shape square PĚT JAZYKOVÝCH MUTACÍ
       shape square LEGÁLNĚ-PRÁVNICKÉ OTÁZKY
       shape square
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽIVOTĚ V ČR
       shape square RIZIKA PŘI VYŘIZOVÁNÍ POBYTU

 


"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - česky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - anglicky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - vietnamsky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - ukrajinsky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - rusky


O FILMU
Snímek názorným způsobem ukazuje, jaké jsou náležitosti při žádání o vízum, co si cizinec před odjezdem nesmí zapomenout, co musí ze zákona udělat a dodržet a co jej v Česku první dny čeká. Film, který vyšel v nákladu 5 000 kusů, ve své první polovině cizincům ve zkratce zprostředkuje to, co se obtížně popisuje slovy, jako například prostředí v ČR nebo životní styl. Jeho cílem není cizince lákat k imigraci do ČR, ale umožnit jim odpovědné rozhodnutí na základě relevantních informací, konkrétních představ i vědomí případných rizik. Zároveň jim může usnadnit první kroky v České republice k začleňování do společnosti. Film má originální a přehlednou formou zaujmout pozornost cizinců - diváků, a to v pěti různých jazykových mutacích – češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.


INFORMAČNÍ BROŽURA


základní informace pro cizince, kteří plánují příjezd do České republiky na déle než 90 dnů
důležité informace potřebné bezprostředně po příjezdu do Česka
vysvětluje, co je ohlašovací povinnost, biometrika
popisuje, jak se hlásí změny osobních údajů, jak se prodlužuje pobyt nebo jak vycestovat do jiných států Schengenu
co je potřeba pro krátkodobé pozvání rodinných příslušníků
pasáž o možných rizicích obchodování s lidmi a neregulérního pobytu a práce
důležité kontakty pro cizince v ČR a tzv. "checklist", kde si cizinec bude odškrtávat své povinnosti

BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - česky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - anglicky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - vietnamsky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - ukrajinsky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - rusky

 

 

Předodjezdové balíčky, které obsahují film i informační brožuru, byly předány Ministerstvu vnitra ČR k distribuci prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

 

          

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.