Všechny projekty pro cizince

Webové stránky "Vítejte v České republice"

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. A právě proto nově od ledna 2015 fungují stránky Vítejte v České republice, které by cizincům měli v prvních měsících v ČR pomoci zorientovat se v novém prostředí a překonat případné překážky. K tomu právě slouží námi nabízené adaptačně integrační kurzy. K dispozici je na těchto stránkách seznam aktuálně vypsaných adaptačně integračních kurzů, na které se nově příchozí imigranti můžou přihlašovat online!


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Webové stránky Vítejte v České republice jsou určené cizincům ze třetích zemí, kteří přijeli do České republiky a plánují se zde dlouhodobě usadit. Naleznou zde důležité informace o životě v České republice včetně práv a povinností, ale především jim stránky umožní přihlašovat se on-line na adaptačně integrační kurzy. Stránky jsou k dispozici v češtině i angličtině. Pro cizince tu je k dispozici také informační balíček, který obsahuje informační brožuru a film – oba materiály dostanou migranti také na jednotlivých adaptačně integračních kurzech. Informační brožura nabízí detailnější informace o pobytu v ČR a kontakty na neziskové organizace a integrační centra. Film pak informace obsažené v brožuře názorně vysvětluje. Oba materiály jsou v několika jazykových mutacích.

Více informací o celém projektu Vítejte v České republice

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE

snadné online přihlašování na adaptačně integrační kurzy
informace o pobytu v ČR a adaptačně integračních kurzech
v češtině i angličtině
informační brožura a film a životě v ČR
důležité formuláře Ministerstva vnitra ČR
interaktivní mapa pracovišť Ministerstva vnitra ČR a cizinecké policie
kontakty na organizace
aktuality a rozhovory s absolventy adaptačně integračních kurzů

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY "VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE" PROVOZUJE SLOVO 21 A JSOU SPOLUFINANCOVÁNY MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook Slovo 21

Vítejte v ČR - adaptačně-integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Snmek obrazovky 2016-04-21 v16.41.30

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

02 17 web

Rodinka-2017-web-700x991px web

Vybíráme z Bulletinu Slovo

02 17 web smallAKTUÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ MIGRAČNÍ TÉMA

Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď je název konference, kterou letos uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Místo nezáživných administrativních formulací, které se více nebo méně léta opakují – občas i do slova opisují –, se účastníci pokusili jinak uchopit společný život ve městech a místech, kde žijí, bydlí a pracují spolu příslušníci většiny a menšin.
Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.